Enote

Enota 1
Dobro počutje

Pripravljam se na prilagoditev/spremembo doma. Selim se v drug kraj

Enota 2
Dobro počutje

Prilagajanje opreme in podporne tehnologije.

Enota 3
Dobro počutje

Upravljanje z denarjem: manj dohodkov, nove prioritete

Enota 4
Dobro počutje

Optimatizirati zdravje: telesna aktivnost in zdrav življenjski slog.

Enota 5
Dobro počutje

Zavedanje sprememb povezanih s staranjem.

Enota 6
Dobro počutje

Varnost: Preprečevanje zlorab.

Enota 7
Socialne udeležbe

Socialna povezanost: ohranjati stike z družino in prijatelji.

Enota 8
Socialne udeležbe

Aktivno staranje: Delo po upokojitvi– ali prostočasne dejavnosti v skupnosti.

Enota 9
Socialne udeležbe

Socialna vključenost: Pomagati drugim in prispevati družbi.

Enota 10
Socialne udeležbe

Socialna omrežja.

Enota 11
Neodvisnosti

Učenje o tvojih pravicah.

Enota 12
Neodvisnosti

Katere so meni pomembne osebe?

Enota 13
Neodvisnosti

Izbira primernih življenjskih ciljev in izbor zame pomembnih aktivnosti.

Enota 14
Neodvisnosti

Izbira nege v zadnjem obdobju življenja in paliativne zdravstvene nege.