Izbira primernih življenjskih ciljev in izbor zame pomembnih aktivnosti.

Enota 13

Vsebino

Eden najbolj pogostih stereotipov o starejših, predvsem o starejših z motnjami v duševnem razvoju, je ta, da s starostjo preidejo v stanje popolne odvisnosti od oskrbe svoje družine in ljubljenih. Vendar pa to, kar opažamo v starostni skupini 60+ popolnoma nasprotuje temu stereotipu. Sodobni starejši ljudje so resnično aktivni – še naprej delajo tudi po upokojitvi, sodelujejo v različnih interesnih klubih in amaterskih formacijah, sodelujejo v prostovoljnih dejavnostih, v številnih primerih pa pomagajo družinam svojih otrok, na primer z zagotavljanjem varstva za svoje vnuke.

Vendar pa je dejstvo, da je staranje res zahtevno obdobje za vsako osebo, nesporno – na eni strani nas sooča z degenerativnimi spremembami v našem telesu in inteligenci, po drugi strani pa gre za mejno obdobje, ki zahteva, da ponovno preučimo svoje cilje in načrte in celo začnemo graditi povsem nove. In včasih so spremembe in odločitve, ki jih moramo sprejemati glede na vse to, res strašljive ali de motivacijske. Povzročijo lahko, da starejši človek pade v položaj popolne samo izolacije ali da začne voditi izjemno pasivni način življenja. To še posebej velja za starajoče se odrasle z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo dodatno in sistematično podporo, da ohranijo svojo neodvisnost v staranju. Zato je po našem razumevanju ciljno usmerjena podpora AAWID za doseganje večje ravni neodvisnosti eden od ključnih dejavnikov za izboljšanje njihove kakovosti življenja. Zagotoviti bi jim bilo treba možnosti in pravico do sprejemanja premišljenih odločitev za svoje življenje in način življenja ter spoštovanje njihovih odločitev, osebnih preferenc in mnenj.

Da bi AAWID pomagali premagati težave v tem prehodnem obdobju smo razvili sklop vaj, v katerih upoštevamo koncept “življenjskega cilja” in potrebo vsakega posameznika, da posodobi svoje cilje in cilje na vsaki stopnji svojega življenja, saj verjamemo, da bi ga lahko uporabili kot eno koristno strategijo za vrnitev sreče in optimizma v obdobje staranja ljudi. V okviru teh vaj se posebej ukvarjamo z obdobjem upokojitve, ki bi lahko bila resnično težka za tiste, ki so imeli aktivno in zadovoljivo poklicno življenje, saj je naš cilj, da AAWID dokažemo, kako bi to obdobje lahko postalo čas za nove sanje in priložnosti

Zavedamo se, da bi lahko za nekatere ljudi (ne samo AAWID) koncept “življenjskega cilja” deloval preveč abstraktno ali celo nesmiselno, vendar menimo, da z zagotavljanjem podrobnih informacij in priložnosti za razmislek o tej temi podpiramo AAWID in njihovo pravico do dostojanstva in dostojnega  staranja.  

OPOMBA:

 • Odvisno od človeka in njegove stopnje razumevanja, bo mentor morda moral spremeniti vajo in naloge;
 • Vsako navodilo v tej vaji je treba obravnavati le kot predlog – mentor naj razmisli, kako AAWID razložiti vajo in njene cilje, da ji bodo čim bolj razumljivi.
 • Glede na trenutni okvir/ozadje znanje osebe, bo morda potreboval več časa za razumevanje konceptov in opravljanje nalog. V takem primeru lahko mentor razdeli vajo na več sej, ki jih je mogoče opraviti ob različnih časih ali dneh.  

Učni izidi

Znanje Spretnosti
 1. Osnovno znanje o pojmu “življenjski cilj”;
 2. Znanje o značilnostih cilja;
 3. Znanje o postopku postavitve “življenjskega ciljal”;
 4. Znanje o procesu doseganja  “življenjskega cilja”;
 1. Ločiti med ciljem in sanjami;
 2. Razmišljati o konceptu “življenjskega cilja”;
 3. Predstaviti spretnosti samorefleksije in samoocenjevanja;
 4. Postaviti/določiti si cilj;
 5. Pokazati sposobnost samostojnega odločanja v okviru koncepta življenjskega cilja;
 6. Ustvariti začetni načrt za dosego cilja.

Druge enote

Enota 11
Neodvisnosti

Učenje o tvojih pravicah.

Enota 12
Neodvisnosti

Katere so meni pomembne osebe?

Enota 14
Neodvisnosti

Izbira nege v zadnjem obdobju življenja in paliativne zdravstvene nege.