Začne se dogajati!

Vaja 13.
2
Samoodločba Socialna vključenost
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Ta vaja vsebuje drugi del zgodbe iz vaje 1 in dve različni dejavnosti. Zgodba predstavlja, kako se glavna junakinja odloča o svojih prvih korakih pri postavljanju svojega novega “življenjskega cilja” medtem, ko je cilj dejavnosti krepiti spretnosti AAWID v smislu postavljanja ciljev in priprave načrta za njihovo doseganje.

Dejavnost 1 je v obliki kviza s tremi vprašanji skozi katera mora mentor preveriti v kolikšni meri je AAWID šel globje v zgodbo.

Dejavnost 2 ima naslov “Prvi koraki do uspeha” in zahteva, da AAWID opozori na prve tri korake, ki jih je glavna junakinja sprejela v smeri doseganja novega cilja. Ta dejavnost mentorju omogoča, da preveri, v kolikšni meri AAWID razlikuje dejanja od namer v kontekstu doseganja življenjskih ciljev.

Materiali

Povratne informacije