Viri za vzgojitelje

Kako razviti dostopne vsebine

UVOD

Vsak državljan ima pravico ustvarjati in deliti informacije (vsakič, ko to ne povzroči kršitve zakona). Glede na ciljnega uporabnika informacij bodo morale biti le-te ponujene s posebnimi značilnostmi, da bodo dostopne in razumljive. Dostopnost je opredeljena kot stopnja katero lahko vsi ljudje uporabljajo kot predmet, obiščejo fizični kraj ali imajo dostop do storitve, ne glede na kognitivne, fizične ali tehnične sposobnosti.

Nov program organizacije združenih narodov glede ciljev trajnostnega razvoja podpira idejo enakosti za trajnostni razvoj v cilju številka 4. Poleg tega je prej omenjena izjava bolj očitna v New Delhi deklaraciji:

““Univerzalni dostop do informacij in znanja s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT) ter pomožnih tehnologij v enakih pogojih kot ostali, je pravica za ljudi z motnjo v duševnem razvoju do neodtujljivega človeškega življenja in predpogoj za samostojno življenje in aktivno sodelovanje v enakopravni družbi.”
9 web design screens

Razvoj dostopnih vsebin v izobraževalnem okviru temelji na treh načelih:

 • Predstavitev  (Kaj): Nanaša se na obliko, v kateri so informacije prikazane uporabniku, kot npr. besedila, zvoki, slike, sheme, itd. 
 • Izražanje (Kako): Uporabnikom omogoča, da komunicirajo z informacijami in pokažejo, kaj so se naučili glede na njihove zmožnosti.
 • Udeležba (Zakaj): Razlog za oblikovanje znanja in aktivnega ter sodelujočega učenja.

Ta načela stremijo k maksimiranju učnih priložnosti glede na zaznavne značilnosti uporabnikov. Na ta način se lahko mentorji osredotočijo na njihove prednosti, učne potrebe in možnosti sodelovanja. Mentor mora združiti tri načela in uporabiti razpoložljive vire na dinamičen in prilagodljiv način.

 

RAZVOJ DOSTOPNIH BESEDIL

Pri izdelavi besedil dostopnih vsem uporabnikom je potrebno upoštevati sklop priporočil:

 • Uporabite pisavo Arial ali Verdana (brez serifov). Velikost pisave naj bo 14 ali več, odvisno od vizualnih zmožnosti uporabnika.
 • Pisava naj bo običajna (izogibajte se krepki, ležeči ali podčrtani pisavi).
 • Besedila morajo biti predstavljena vodoravno in brez utemeljitve.
 • Razmik med vrsticami besedila mora biti 1.15 ali 1.5 pik.
 • Velike črke so priporočljive za začetek stavka ali kratke besede.
 • Uporabite nežno rumeno ozadje s črnimi ali mornarsko modrimi črkami. Belo ozadje ni priporočljivo, saj odbija svetlost.
 • V primeru motenj vida ali težav z branjem, je treba namesto besedila uporabiti zvočne posnetke/branje ali pomoč asistenta za branje.
 • Za lažje razumevanje uporabite utrjevalne slike povezane s temami besedila.

ISKANJE PO SPLETU

Nekatere dejavnosti lahko vključujejo iskanje informacij na internetu, brskanje po zanimivih spletnih portalih ali samo igranje. Ko želi mentor to uporabiti kot vir za vadbo ali celo prosti čas, je priročno vnaprej raziskati vsa spletna mesta (pred vajo z uporabniki).  

 • Uporabnike usmerite tako, da jim ponudite dve ali tri spletne strani, kjer lahko začnejo iskati informacije.
 • Kadar je možno naj si mentor vzame čas in skupaj z uporabnikom analizira spletno stran  ter oceni ali je on/a sposobna:
  • Preberite naslov / podnaslove spletnega mesta
  • Oglejte si slike in fotografije na spletnem mestu
  • Prepoznajte potrebne informacije
  • Preverite ustrezna multimedijska gradiva.
 • Igre so vedno privlačen vir. Mentor mora uporabnika voditi med dejavnostjo in ga tako vključiti v izobraževalni kontekst.  

DOSTOPNOST NA SPLETU

Source

Spletna dostopnost je univerzalni dostop do spleta, ne glede na vrsto strojne opreme, programske opreme, omrežne infrastrukture, jezika, kulture, geografske lokacije in zmogljivosti uporabnika.

Pobuda za spletno dostopnost (WAI), ki jo je razvila W3Ci, je mednarodna skupnost, ki razvija priporočila in spletne standarde. Cilj WAI je ljudem z motnjami v duševnem razvoju olajšati dostop z razvojem smernic za dostopnost, izboljšanjem orodij za njihovo ovrednotenje in izboljšavo, izobraževanje in ozaveščanje o pomembnosti dostopnega oblikovanja spletnih strani.

Smernice za dostopnost vsebin določajo, da se morajo spletna mesta odzivati na 4 načela:

 • Zaznavnost: informacije in komponente vmesnika so uporabniku predstavljene tako, da jih on/a lahko zazna, ne glede na njegove senzorične sposobnosti.
 • Razumljivost: nanaša se na dejstvo, da morajo biti informacije in ravnanje z uporabniškim vmesnikom razumljivi.
 • Operativnost: vmesnik in navigacijske komponente morajo delovati tako, da lahko uporabnik krmari skozi vsebino gladko in samostojno, ne glede na napravo, ki jo uporablja in hitrost uporabe.
 • Stabilnost: vsebina in delovanje spletnega mesta morata biti dovolj stabilna, da sta lahko prikazana na najrazličnejših napravah, vključno s podpornimi tehnologijami.

Ta načela vključujejo vrsto smernic, ki nam omogočajo izboljšanje in odpravo tistih elementov, ki blokirajo ali motijo dostop do spleta.

VIRI