Viri za vzgojitelje

Stran z metodologio preverjanja

UVOD

Cilj potrditvene metodologije je zagotoviti napredek proti doseganju končnih rezultatov (t.j. razvoj 50 vaj za to digitalno platformo MNAM).

PRVI KORAK: RAZVOJ SMERNIC IN ORODIJ

Prvi korak pri potrditveni metodologiji opisuje smernice in razvija orodja (temeljijo na znanstvenih spoznanjih in teorijah), da bi projektnim partnerjem pomagali pri izvedbi vrste vaj, ki so dostopne in ustrezne za starajoče odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (AAWID).

DRUGI KORAK: OVREDNOTENJE/OCENA IN DOPOLNITEV

Drugi korak je stalni proces ovrednotenja in dopolnitev z namenom zagotavljanja pridobivanja kvalitetnih vaj. Razvoj vaj je kot rezultat prej omenjenega procesa zahteval več ponovitev načrtov (t.j. zaporedni mali testi na več različicah prototipa z omejeno funkcijo), in s tem omogočil nenehne izboljšave načrta.

Podroben opis delovnega načrta, metodologije ovrednotenja in orodij lahko prenesete v nadaljevanju (prenesite metodologijo ovrednotenja v angleščini).

TRETJI KORAK: ŠTUDIJA OVREDNOTENJA

V tretjem koraku so projektni partnerji izvedli manjšo ocenjevalno študijo, da ugotovijo dostopnost in ustreznost vaj za učni proces AAWID. Projekt je hkrati potrjeval izvedbeni proces vaj in zadovoljstvo uporabnikov interaktivne platforme za usposabljanje “TRIADE 2.0_MNAM” s spraševanjem mentorjev.

Podana je sinteza splošnih rezultatov s sklepi in priporočili.(prenesite zaključno poročilo v angleščini).