Bronnen voor opvoeders

Validatiemethodologie

Inleiding

Het doel van de evaluatiemethode is ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt bij de verwezenlijking van de te bereiken resultaten (d.w.z. de ontwikkeling van 64 oefeningen voor het digitale platform MNAM).

EERSTE STAP: ONTWIKKELING VAN RICHTLIJNEN EN HULPMIDDELEN

De eerste stap in deze evaluatiemethodologie beschrijft de richtlijnen en ontwikkelt de middelen (gebaseerd op wetenschappelijke kennis en theorieën) om de projectpartners te helpen bij het creëren van een type oefeningen dat toegankelijk en relevant is voor ouder wordende volwassenen met een verstandelijke beperking (AAWID).

TWEEDE STAP: BEOORDELING EN VERBETERING

De tweede stap is een voortdurend proces van beoordeling en verbetering om de totstandbrenging van oefeningen met een goede kwaliteit te garanderen. Bijgevolg vergde de ontwikkeling van de oefeningen verscheidene ontwerp-iteraties (d.w.z. opeenvolgende kleinschalige tests op variaties van een prototype met een beperkte functie) om een voortdurende verbetering van het ontwerp mogelijk te maken.

Een gedetailleerde beschrijving van het werkplan, de evaluatiemethodologie en de hulpmiddelen kan hieronder worden gedownload: (Download evaluatiemethodologie in het Engels)

DERDE STAP: EVALUATIEONDERZOEK

In een derde stap hebben de projectpartners een kleinschalig evaluatieonderzoek uitgevoerd om de toegankelijkheid en relevantie van de oefeningen voor het leerproces van AAWID vast te stellen. Tegelijkertijd heeft het project het implementatieproces van de oefeningen en de gebruikerstevredenheid van het interactieve trainingsplatform “TRIADE 2.0_MNAM” gevalideerd door de trainers te ondervragen.

Er wordt een synthese gegeven van de algemene resultaten met conclusies en aanbevelingen. (Download eindverslag in het Engels)