Viri za vzgojitelje

Stran z delovnim zvezkom za mentorje

Staranje in motnje v duševnem razvoju: vodnik o kakovosti življenja in inkluzivnih praksah

Delovni zvezek je razdeljen na dva dela:

 1. 4 didaktične enote z vsebino povezano s staranjem, motnjami v duševnem razvoju in kako krmariti po platformi za usposabljanje TRIADE 2.0 (MNAM):
  • Enota 1: Proces staranja.
  • Enota 2: Vpliv staranja na kvaliteto življenja AAWID.
  • Enota 3: Metodologija dela na področju kvalitete življenja z AAWID.
  • Enota 4: MNAM interaktivna platforma za usposabljanje.
 2. Vodič za usposabljanje o pedagoških virih za oblikovanje 25-urnega osebnega tečaja usposabljanja. .

Didaktične enote

Prvi del delovnega zvezka je sestavljen iz 4 didaktičnih enot. Prve tri enote so sestavljene iz teoretične in praktične vsebine ter vaj, ki temeljijo predvsem na modelu kakovosti življenja (Schalock in Verdugo) in njegovih področjih. Prav tako pa temeljijo na dimenziji socialne vključenosti. Razvita vsebina usposabljanja enote I,II in III obravnava naslednje teme:

 1. Staranje (teorije in indikatorji staranja, starost, šibkost, odpornost…)
 2. Motnje v duševnem razvoju (koncept in dimenzije kakovosti življenja, vpliv staranja na ljudi z motnjo v duševnem razvoju, osebno usmerjeno načrtovanje, individualni načrt podpore, načrtovanje prihodnosti in dela z AAWID…).

Poleg tega je namen IV enote pomagati mentorjem, kako uporabiti vaje iz TRIADE 2.0 MNAM interaktivne izobraževalne platforme, kot dodatno pedagoško orodje za izboljšanje kakovosti življenja AAWID.

Usposabljanje za pedagoške vire

Drugi del delovnega zvezka je priročnik o pedagoških virih za usposabljanje, ki razvijalcem in mentorjem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju 25-urnega osebnega usposabljanja na podlagi vsebine delovnega zvezka.