Katere so meni pomembne osebe?

Enota 12

Vsebino

Eden najbolj pogostih stereotipov o starejših, predvsem o starejših z motnjami v duševnem razvoju, je ta, da s starostjo preidejo v stanje popolne odvisnosti od oskrbe svoje družine in ljubljenih. Vendar pa to, kar opažamo v starostni skupini 60+ popolnoma nasprotuje temu stereotipu. Sodobni starejši ljudje so resnično aktivni – še naprej delajo tudi po upokojitvi, sodelujejo v različnih interesnih klubih in amaterskih formacijah, sodelujejo v prostovoljnih dejavnostih, v številnih primerih pa pomagajo družinam svojih otrok, na primer z zagotavljanjem varstva za svoje vnuke.

Vendar pa je dejstvo, da je staranje res zahtevno obdobje za vsako osebo, nesporno – na eni strani nas sooča z degenerativnimi spremembami v našem telesu in inteligenci, po drugi strani pa gre za mejno obdobje, ki zahteva, da ponovno preučimo svoje cilje in načrte in celo začnemo graditi povsem nove. In včasih so spremembe in odločitve, ki jih moramo sprejemati glede na vse to, res strašljive ali de motivacijske. Povzročijo lahko, da starejši človek pade v položaj popolne samo izolacije ali da začne voditi izjemno pasivni način življenja. To še posebej velja za starajoče se odrasle z motnjami v duševnem razvoju, ki potrebujejo dodatno in sistematično podporo, da ohranijo svojo neodvisnost v staranju. Zato je po našem razumevanju ciljno usmerjena podpora AAWID za doseganje večje ravni neodvisnosti eden od ključnih dejavnikov za izboljšanje njihove kakovosti življenja. Zagotoviti bi jim bilo treba možnosti in pravico do sprejemanja premišljenih odločitev za svoje življenje in način življenja ter spoštovanje njihovih odločitev, osebnih preferenc in mnenj.

Družina je seveda najboljše okolje, ki lahko izpolnjuje potrebe AAWID in obdobje staranja naredi za čas pozitivnih sprememb. Na žalost zelo pogosto v družinskih odnosih do AAWID prevlada želja sorodnikov, da omejijo neodvisno odločanje AAWID, določajo njegove odločitve, jih poskušajo nadomestiti pri izvajanju dejavnosti, ki jih lahko uspešno opravljajo sami, in celo, da jim popolnoma odvzamejo vlogo v družini.

Ob upoštevanju  vsega tega smo razvili vajo, ki pomaga AAWID, da razmisli o svojih področjih podpore - naravnih, formalnih in neformalnih ter prouči odnose znotraj njih. Cilj je, da se AAWID nauči razlikovati med različnimi vrstami odnosov – v družini, na delovnem mestu in med  prijatelji, kot tudi, da se nauči potenciala teh odnosov, da se podpre njegovo delovanje kot neodvisnega  in samozadostnega posameznika.

Učni izidi

Znanje Spretnosti
  1. Znanje o konceptih družine, prijateljstva in kolegijalnosti;
  2. Poznavanje vlog različnih ljudi, ki so pomemben del našega življenja in prispevajo k naši neodvisnosti;
  3. poznavanje razlik med formalnimi in neformalnimi interakcijami;
  1. Opredeliti pomembne ljudi, ki lahko prispevajo k naši neodvisnosti pri vsakodnevnih in delovnih dejavnostih.
  2. Razlikovati ljudi, ki pripadajo različnim družbenim krogom;
  3. Samostojno uporabljati pravila formalnih in neformalnih interakcij;
  4. Prilagoditi naša pričakovanja do osebe v skladu z njegovo družbeno vlogo, ki jo ima v našem življenju;
  5. Ločiti tesnejša pojma, kot sta prijateljstvo in znanstvo;
  6. Uresničiti pomen sodelovanja med sodelavci za doseganje naših poklicnih ciljev.

Druge enote

Enota 11
Neodvisnosti

Učenje o tvojih pravicah.

Enota 13
Neodvisnosti

Izbira primernih življenjskih ciljev in izbor zame pomembnih aktivnosti.

Enota 14
Neodvisnosti

Izbira nege v zadnjem obdobju življenja in paliativne zdravstvene nege.