Moja družina in sorodniki

Vaja 12.
1
Samoodločba Medčloveški odnosi
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Ta vaja vsebuje dve ločeni dejavnosti:

  • Dejavnost 1 ima naslov " Kdo je del Georgeve družine". Temelji na zgodbi o staranju človeka z MDR, ki se seli nazaj v svoj domači kraj in se poskuša ponovno povezati s svojimi družinskimi člani in se prilagoditi novim razmeram v svoji družini. Ta dejavnost je povezana z odnosi znotraj družine, njen cilj pa je, da bi AAWID lahko razlikovala različne vloge družinskih članov in razmerja med njimi. Slike resničnih ljudi se uporabljajo kot podporno gradivo za zgodbo, saj vsaka slika ustreza določenemu imenu, ki je omenjeno v zgodbi.

Koraki:

  1. Mentor in AAWID naj prebereta zgodbo in poskušata ljudi iz zgodbe povezati s konkretnimi slikami.
Opomba: Mentor bi moral to vajo prilagoditi v skladu s socialnim okvirom in življenjskim položajem konkretnega AAWID,  na primer če je bila AAWID odvzeta iz starševskega varstva in je bilo njegovo življenje do zdaj v različnih ustanovah, ki niso v domačem okolju, potem lahko mentor uporablja iste znake, vendar jim dodeli različne vloge (kot so sostanovalka, medicinska sestra, prijatelj, terapevt itd.)
  1. Naloga AAWID je združiti fotografije v foto kolaž, ob pojasnjevanju, kdo je kdo v zgodbi in kakšen je njihov odnos z glavno osebo. Zgoraj so podane slike vseh ljudi, omenjenih v zgodbi.

Dejavnost 2 ima naslov "Kdo je del moje družine?". AAWID je povabljen, da predstavi svoje družinske člane in pojasni svoje odnose z vsakim od njih. Njihova imena naj napiše na papir in naj pove nekaj o vsakem – kakšen je njegov odnos z vsakim in kako se med seboj podpirajo.

Materiali

Povratne informacije