“Krogi”

Vaja 12.
4
Samoodločba Medčloveški odnosi
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Ta vaja primerja vse osebe iz zgodb, uporabljenih v prejšnjih vajah. V prvi dejavnosti z naslovom "Spomnimo se, kdo so ljudje okoli Georgea" so sestavljeni trije barviti krogi– tisti iz družine, prijatelji in sodelavci in 10 tabel z nekaj imeni, ki se uporabljajo v zgodbah v enoti 13.

Koraki:

  1. Mentor mora natisniti kroge in tabele ter jih narezati na ločene kose papirja.
  2. Nato povabi AAWID, da ugotovi, kateri od treh krogov pripada konkretni osebi (ime).

Cilj te dejavnosti je omogočiti mentorju, da opazuje, ali bi lahko AAWID razlikovala različne družbene vloge ljudi, ki sestavljajo socialno mrežo osebe.

Druga dejavnost »Prava oseba za pravo dejavnost« vsebuje dva stolpca – v prvem so imena nekaterih družinskih članov, prijateljev in sodelavcev glavnega lika iz prejšnjih zgodb, v drugem pa so dejavnosti, ki jih namerava narediti.

Koraki:

  1. 1.AAWID naj poveže imena z ustreznimi dejavnostmi, ki so sprejemljive za vlogo, ki jo prevzamejo v življenju glavnega lika, in podrobneje pojasniti svoje odločitve.
  2. Potem naj podrobneje pojasni svojo izbiro.

Dejavnost 3 "Kdo prispeva k moji neodvisnosti"

Koraki:

  1. V okviru te dejavnosti naj AAWID navede imena ljudi, ki so zanj najpomembnejša in podpirajo njegovo neodvisnost.
  2. Potem naj jih razporedi v različne kroge, ki predstavljajo mrežo svoje družine, sodelavcev in prijateljev (mentor naj uporablja iste kroge iz dejavnosti 1) in naj pojasni, kako ti ljudje podpirajo in prispevajo k njegovi neodvisnosti.

Materiali

Povratne informacije