Moji sodelavci

Vaja 12.
3
Samoodločba Medčloveški odnosi
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Ta vaja prikazuje, kaj pomeni "poklicna mreža". Na začetku vaje je zgodba, ki pojasnjuje odnose med sodelavci, delo na različnih ravneh znotraj organizacijske hierarhije in kako sodelujejo med seboj. Vaja vsebuje tri dejavnosti.

Znotraj  dejavnosti 1  "George spozna ekipo"  AAWID naj iz zgodbe opredeli kdo so ljudje v delovni skupini in kako bi lahko vsak med njimi nudil podporo glavnemu liku.

V dejavnosti 2  "George kot del delovne skupine", bi moral AAWID zapisati višje sodelavce glavnega lika v zgodbi in razložiti, kako ga podpirajo pri njegovem delu.

Dejavnost 3 "Jaz kot del delovne skupine" povabi AAWID, da se spomni svojih sodelavcev z njegovega zadnjega delovnega mesta in kako so ga podpirali v prvih mesecih na delovnem mestu. Mentor bi moral izzvati AAWID, da razmisli o vprašanju "zakaj so sodelavci pomemben del našega življenja?".

Dejavnost 2 in 3 bi se lahko izvajali v pisni obliki.

Materiali

Povratne informacije