Socialna povezanost: ohranjati stike z družino in prijatelji.

Vsebino

Znano je, da so socialna omrežja, družina in sorodstvo pomembni elementi, ki podpirajo kakovost življenja tako starejših na splošno kot tudi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zdi se, da zlasti povezanost z družino in prijatelji, pomembno vpliva na kakovost življenja starejših.

Kakorkoli že, študije kažejo, da imajo ljudje z motnjami v duševnem razvoju bodisi majhna omrežja (samo starši ali sosedje), omrežja z omejeno zmogljivostjo (kot na primer družinski člani z enako invalidnostjo) ali konfliktna omrežja (konflikti zaradi zvestobe, prepiri z družinskimi člani, ustrahovanje sosedov,…). V povprečju imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju mrežo od 14 do 22 oseb medtem, ko lahko osebe brez invalidnosti v povprečju računajo na mrežo od 125 do 150 oseb.

Poleg tega se velikost družbene mreže AAWID zmanjšuje s stopnjo motnje v duševnem razvoju zlasti kadar so odnosi z osebjem in prijatelji v njihovi hiši izključeni. Večina družbenih dejavnosti AAWID poteka z znanim osebjem/podpornimi osebami ali prijatelji, ki živijo v isti hiši. AAWID katerega vedenje temelji na potrebi po podpori, ima zelo slaba ali neobstoječa socialna omrežja zunaj svoje ožje družine in plačanega osebja, ki jim nudi podporo. Pravzaprav je osebje pogosto opredeljeno kot glavni družbeni spremljevalec in največji zaupnik za starejše ljudi z motnjami v duševnem razvoju.

Socialna povezanost AAWID je tesno povezana tudi z njihovimi življenjskimi razmerami. Na primer AAWID, ki živijo v manjših okoljih ali živijo v splošni skupnosti, lažje gradijo ali vzdržujejo (socialne) odnose v primerjavi z AAWID, ki živijo v velikih ustanovah in stanovanjskih skupinah ali bivalnih enotah.

Po drugi strani pa lahko bližina družine in prijateljev tudi bolj vpliva na kakovost življenja neke osebe kot samo bivalno okolje. Na primer, ločitev od družine, prijateljev in znanih negovalcev, močno negativno vpliva na dobro počutje AAWID, ko se morajo preseliti v drugo stanovanjsko skupino (npr. dom za ostarele), zlasti kadar so te storitve daleč stran od doma.

V tej enoti bomo predstavili konkretne ukrepe, ki bodo morda podprli starejše ljudi z motnjami v duševnem razvoju pri premagovanju nekaterih od teh izzivov in izpostavili moderatorje odnosov, ki so pomembni za to populacijo.

Ta enota vsebuje tri poglavitne vaje razdeljene na 6 manjših vadbenih dejavnosti. Vse dejavnosti so razložene v vaji in na platformi. V prilogi je zbranih nekaj dodatnih delovnih listov, ppt, … potrebnih za izvedbo vaj. Vaje so zasnovane tako, da AAWID vzpodbujajo k razmišljanju o družinskih članih in prijateljih, ki so mu/ji pomembni v njegovem/njenem življenju in spoznavanju možnih načinov, kako ohraniti stik ali se ponovno povezati.

Vaja 1: Kdo je zame pomemben?

Vaja 2: Načini ponovnega povezovanja

Vaja 3: Moj načrt za ponovno povezovanje

Vaje so zasnovane tako, da se izvajajo v določenem vrstnem redu, vendar jih je mogoče izvajati na kakršen koli način, ki se vam zdi primeren. Vsaka vaja naj bi trajala približno dve uri, vendar se to razlikuje, glede na okoliščine in skupino.

Opomba

Vaje so pripravljene za AAWID, ki zmorejo verbalno komunicirati in razumeti preprosta navodila. Ustvarjene so kot skupinske seje. Po potrebi pa bi jih lahko prilagodili posameznikom. Vaje bo morda potrebno prilagoditi osebam s kompleksnejšimi učnimi potrebami in sicer z uporabo več vizualnih ali živih rekvizitov in iger vlog.

Da bi se prilagodili, pomislite tudi na naslednja vprašanja:

  • Kakšen je njihov trenutni okvir/nivo znanja?
  • Kaj razumejo o dogajanju v njihovem življenju zdaj? Kaj razumejo o prihodnosti?
  • Koliko več bi jim lahko pomagali razumeti? Katere “koščke znanja” bi lahko in bi morali dodati njihovemu sedanjemu okviru znanja?

Učni izidi

Znanje Spretnosti

Vedeti, kdo je igral pomembno vlogo v življenju

  1. Prepoznajte pomembne družinske člane ali prijatelje.
  2. Ugotovite, kako redno se srečuje s temi družinskimi člani in prijatelji.
  3. Izberite kako pogosto bi želel/a slišati ali srečati pomembne družinske člane in prijatelje.

Poznavanje načinov za ohranjanje stikov ali ponovne povezave z ljudmi

  1. Ugotoviti možne načine za ohranjanje stikov ali srečanje z družino ali prijatelji.
  2. Ugotoviti možne načine za ponovno vzpostavitev stikov z družino ali prijatelji.
  3. Izbrati pravilna orodja, ki omogočajo stik z družino ali prijatelji.

Vedeti, kako načrtovati te stike

  1. Načrtovati, kako ohraniti stik ali se ponovno povezati z družino ali prijatelji.

Druge enote

Enota 8
Socialne udeležbe

Aktivno staranje: Delo po upokojitvi– ali prostočasne dejavnosti v skupnosti.

Enota 9
Socialne udeležbe

Socialna vključenost: Pomagati drugim in prispevati družbi.

Enota 10
Socialne udeležbe

Socialna omrežja.