Moj načrt za ohranitev stika ali ponovne vzpostavitve

Vaja 7.
3
Medčloveški odnosi
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Tretja vaja vsebuje eno samo dejavnost. Zasnovana je tako, da podpira AAWID pri razmišljanju o drugačnih načinih za ohranjanje stika ali ponovne vzpostavitve stika z družino in prijatelji.

 Opomba: Ta vaja temelji tudi na vajah 7.1 in 7.2.

Dejavnosti so povezane s pojmovanjem kakovosti življenja ‘Medosebni odnosi’, kazalniki kvalitete življenja ’ ‘prijateljstva v družabnih omrežjih’ in potrebna podpora za ‘ohranjanje dobrih stikov z družino in prijatelji’.

Ujemajo se z naslednjimi učnimi rezultati::

3.1. Načrtovati, kako ohraniti stik ali se ponovno povezati z družino ali prijatelji

Priprava/potrebna oprema:

  • Priloga 1 za vsako osebo, ki jo je izbral AAWID

 

Kako lahko ohranim stike ali se ponovno povežem z družino in prijatelji?

V vaji 1 – priloga 2, so udeleženci morali narediti kolaž o družini in prijateljih, ki so jim bili pomembni v življenju. Pokazati so morali tudi s kom se želijo povezati ali znova povezati.

Udeležence prosite naj si še enkrat ogledajo kolaž. Naj preštejejo osebe s katerimi želijo ponovno vzpostaviti stik. Za vsako od teh oseb bodo morali izpolniti prilogo 1.

V kolikor je oseb preveč, jih prosite naj jih razvrstijo po pomembnosti in začnejo s prvimi 3.

Prilogo 1 lahko uporabite za izdelavo načrta. Z enoto 10 jih lahko pripravimo za uporabo socialnih omrežij in/ali elektronskih naprav.

Materiali

Povratne informacije