Načini ohranjanja stikov ali ponovne povezave

Vaja 7.
2
Medčloveški odnosi
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno V skupini

Navodila za mentorja

Ta druga vaja vsebuje 3 dejavnosti. Cilj dejavnosti je pomagati AAWID pri razmišljanju o načinih za povezovanje ali ponovno vzpostavitev povezave z družino in prijatelji.

 Opomba: Ta vaja temelji na znanju udeleženca o socialnih medijih in elektronskih napravah (glej enoto  10).

Dejavnosti so povezane s pojmovanjem kakovosti življenja ‘Medosebni odnosi’, kazalniki kvalitete življenja ’ ‘prijateljstva v družabnih omrežjih’ in potrebna podpora za ‘ohranjanje dobrih stikov z družino in prijatelji’.

Ujemajo se z naslednjimi učnimi rezultati:

2.1. Ugotoviti možne načine za ohranjanje stikov ali srečanje z družino ali prijatelji.

2.2. Ugotoviti možne načine za ponovno vzpostavitev stikov z družino ali prijatelji.

2.3. Izbrati pravilna orodja, ki omogočajo stik z družino ali prijatelji.

Priprava/potrebna oprema:

  • Post-it listki in pisno gradivo
  • Primer: zgodba o Samu II del
  • Priloga 1 in Priloga 2 (PPT)

Vajo lahko izvajamo individualno ali v skupini.

 

Dejavnost 1: Načini ohranjanja stikov z družino in prijatelji (Priloga 1 – 10 minut)

Vsakemu udeležencu daj 2 samolepilna listka.

Vprašanje, ki bi ga moral zastaviti je: “Razmislite o dveh načinih, kako ponovno stopiti v stik z družino ali prijatelji? Svoje ideje zapišite na samolepilni listek.

V kolikor se ta vaja izvaja individualno, lahko prosiš, da poda čim več idej.

V kolikor se ta vaja izvaja v skupini, mora vsak udeleženec skupine povedati ostalim v skupini, kaj je zapisal na samolepilni listek. Zatem lahko svoje samolepilne listke nalepijo na stojalo z listi ali šolsko tablo.

Medtem udeleženca vprašaj ali se ideje ujemajo z idejami ostalih udeležencev.  V kolikor se, združi ideje skupaj. Potem, ko so vse ideje na šolski tabli, nariši krog okoli ujemajočih idej.

 Dejavnost 1: Zgodba o Samu ( II del) – vprašanja (Priloga 2 - PPT – 20 minut)

Pri tej aktivnosti moraš pokazati PowerPointovo predstavitev (Vaja 2 – Dejavnost 2 - Priloga 2). Na začetku te aktivnosti vprašajte udeležence, česa se še spomnijo iz zgodbe o Samu.

Kako se je zgodba končala? Zdaj nadaljuj s Samovo zgodbo (II del) ali pa jim pusti, da zgodbo preberejo sami (poglej ppt 2). Udeležence prosi, da pozorno poslušajo medtem, ko bereš zgodbo o Samu II del, saj bodo potem morali odgovoriti na nekaj vprašanj. Tokrat ne gre za kviz ampak vprašanja na katera bodo morali odgovarjati z da ali ne. Nato morajo obrazložiti svoj odgovor.

 

Dejavnost jim pomaga pri razmišljanju o dveh stvareh: 1. Možni razlogi zakaj se ljudje ne morejo srečevati tako pogosto kot bi želeli in 2. Ostali digitalni kanali preko katerih lahko ljudje ostanejo v stiku.

Dejavnost 3: Različne naprave, da se ponovno povežemo z ljudmi (Priloga 3 – 20 minut)

Natisni prilogo 3. Namen te dejavnosti je, naučiti se, katere digitalne naprave ali socialna omrežja lahko uporabimo, da stopimo v stik z družino in prijatelji. Udeleženci morajo pomisliti za vsak predmet ali ga lahko uporabijo zato, da napišejo sporočilo, imajo glasovni stik ali video klic.

 

Materiali

Povratne informacije