Socialna omrežja.

Vsebino

Izraz ‘socialni mediji’ se nanaša na ‘soudeležbo internetne uporabe’ ali ‘spletno socialno mreženje’. Socialni mediji lahko vključujejo spletne strain kot so (e.g. Facebook), virtualne socialne svetove (e.g. Second Life), bloge, vsebinske skupnosti (e.g. YouTube) in tudi virtualne svetove v igricah (e.g. World of Warcraft).

Spletno socialno mreženje podpira posameznike pri oblikovanju in vzdrževanju njihovega družbenega kapitala; na ta način prejemajo ugodnosti iz odnosov z drugimi ljudmi tako na ravni posameznika kot skupnosti. Dosti je bilo tudi prerekanja o tem ali socialna omrežja povečajo odtujenost od ljudi ali si z njimi lahko izmenjujemo uporabne informacije. Kljub vsemu pa z njimi ne moremo razviti dolgoročnih čustvenih povezav. Ostali trdijo, da si lahko s socialnimi omrežji ustvarimo neko socialno identiteto, saj lahko ljudje določijo katere vidike svoje identitete želijo razkriti ostalim uporabnikom spleta. Očitno je Facebook popolna spletna stran za družabno omrežje, ki pomaga pri (ponovni) gradnji takšne družbene identitete, s katero si lahko pomagamo dvigniti samozavest in pri naši osebni rasti.

Glede na to, da so osebe z MDR bolj izpostavljene temu, da bodo socialno izolirani in osamljeni, je lahko uporaba socialnih omrežij nekaj pozitivnega tudi zanje; ne samo, da lahko poveča pogostost in kvaliteto njihovih socialnih interakcij, ampak lahko pripelje tudi do novih pomembnih odnosov. Spletni socialni mediji dajo AAWID priložnost, da imajo na spletu tudi oni svoj glas in mnenja in je lahko tudi neke vrste pobeg iz realnosti, kjer stigma o tem, da so intelektualno manj sposobni, ne obstaja.

Kakorkoli že, dokazi kažejo, da imajo osebe z MDR manj možnosti za dostop do interneta, računalnika in tako posledično tudi do socialnih omrežij kot ostalo prebivalstvo. Obstajajo številne ovire, ki jih še vedno izključujejo, da bi lahko izkoristili te prednosti, ki smo jih prejle omenili. Poleg tega obstajajo določena tveganja povezana z uporabo družbenih omrežij kot so: spletno nasilništvo, razkritje osebnih podatkov, zloraba osebnih podatkov, …. Čeprav se nekateri posamezniki morda zavedajo teh varnostnih težav, so osebe z MDR še vedno bolj izpostavljene kibernetskemu nasilju kot osebe brez motnje v duševnem razvoju.

Kadar osebe z MDR spodbujamo k uporabi interneta, se ti lahko naučijo varne uporabe spletnih mest v socialnih omrežjih. Nekateri bodo potrebovali več podpore kot drugi, vendar morajo imeti osebni asistenti in družinski člani vedno v mislih, da lahko pridemo do navzkrižja interesov, ko njihova samostojnost pride navzkriž z njihovo (starševsko ali) poklicno vlogo.

Vaje v tej enoti bodo osredotočene na učenje dostopa do interneta in socialnih kot tudi medijskih omrežij, pa tudi na učenje reševanja določenih varnostnih vprašanj in pravil.

Učni izidi

Znanje Spretnosti

Uporaba interneta in socialnih omrežij

  1. Vedeti, kaj je to internet.
  2. Vedeti, kaj so to socialna omrežja.
  3. Razmišljati o razlogih za uporabo interneta.
  4. Ugotavlja prednosti socialnih medijev.
  5. Vedeti, da je za uporabo socialnih omrežij potrebna internetna povezava.
  6. Vedeti, kdaj ni internetne povezave.
  7. Vedeti, kam po internetno povezavo.
  8. Znati iskati določene informacije na internetu.

Varnost

  1. Prepozna varne lastnosti uporabe interneta.
  2. Poznati nekaj zlatih pravil o varni uporabi interneta.

Druge enote

Enota 7
Socialne udeležbe

Socialna povezanost: ohranjati stike z družino in prijatelji.

Enota 8
Socialne udeležbe

Aktivno staranje: Delo po upokojitvi– ali prostočasne dejavnosti v skupnosti.

Enota 9
Socialne udeležbe

Socialna vključenost: Pomagati drugim in prispevati družbi.