Prilagajanje opreme in podporne tehnologije.

Enota 2

Vsebino

S staranjem ljudje izgubljajo nekatere sposobnosti, da bi lahko samostojno opravljali nekatere osnovne dnevne aktivnosti kot so oblačenje, hranjenje, umivanje, gibanje v domačem okolju in druge bolj zapletene aktivnosti kot so kuhanje, nakupovanje, čiščenje doma in odhod od doma.  

Povsem razumljivo je, da se s časoma zmanjšujejo tudi sposobnosti starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju in to še prej in z večjo intenzivnostjo. Poleg tega je potrebno poudariti, da nekatere osebe potrebujejo podporo pri zgoraj omenjenih aktivnostih skozi celo življenje.

Da bi lahko čim dlje ohranili posameznikovo samostojnost in ne povečali stopnjo podpore pri opravljanju dnevnih aktivnosti, tako osnovnih kot tehničnih, je pomembno, da lahko osebni asistenti  prepoznajo kdaj so nastale spremembe po podpori, prav tako pa je pomembno, da osebo opolnomočijo in ji omogočijo, da izrazi svoje potrebe in se zave, da se bodo njihove potrebe s časom povečevale. To bo osebnim asistentom omogočilo, da bodo bolje prilagodili domače okolje AAWID in jim zagotovili dnevno uporabo orodja in opreme za ohranjanje njihove samostojnosti in kvalitete življenja.

Prilagoditev opreme in podporna tehnologija sta orodji, ki lahko s časoma bistveno prispevata k ohranjanju samostojnosti oseb. Vendar je potrebno poudariti, da so te prilagoditve specifične za vsako osebo in se bodo sčasoma spreminjale zato bodo potrebne stalne prilagoditve.

Ta didaktična enota vsebuje več vaj katerih cilj je pomagati AAWID prepoznati tiste potrebe, ki bi se lahko pojavile kot rezultat procesa staranja in možnosti za reševanje teh potreb s prilagoditvami  človekovega okolja. Poleg tega naj bi AAWID pomagal seznaniti se z različnimi podpornimi izdelki in podporno tehnologijo, ki je na voljo na trgu ter razumeti njihovo funkcionalnost.  

Učni izidi

Znanje Spretnosti

Vrste težav pri dnevnih aktivnostih.

  1. AAWID bo prepoznal težave v vsakdanjem življenju, tako sedanje kot prihodnje.
  2. AAWID bo prepoznal najpomembnejše vire, ki obstajajo v njegovem okolju in kako prositi za pomoč, da bi rešil težave.

Prilagojeno okolje: kopalnica, kuhinja in jedilnica

  1. AAWID bo opredelil najpomembnejše značilnosti sistema prilagojenega okolja.
  2. AAWID bo lahko podal ideje o najbolj pomembnih spremembah, ki jih je mogoče narediti v njegovem domačem okolju za izboljšanje njegove samostojnosti

Podporni izdelki: opredelitev, značilnosti in vzdrževanje.

  1. AAWID bo izvedel najpomembnejše informacije o značilnostih podpornih izdelkov.
  2. AAWID bo začel razmišljati o tem kateri bi lahko bili podporni izdelki, ki jih bo potreboval v prihodnosti.
  3. AAWID se bo seznanil z načini za pravilno vzdrževanje najpogostejših podpornih izdelkov.

AAWID bo spoznal najpogostejše podporne tehnološke naprave in njihovo funkcionalnost.

  1. AAWID will learn the most common assistive technology devices and their functionalities.

Druge enote

Enota 1
Dobro počutje

Pripravljam se na prilagoditev/spremembo doma. Selim se v drug kraj

Enota 3
Dobro počutje

Upravljanje z denarjem: manj dohodkov, nove prioritete

Enota 4
Dobro počutje

Optimatizirati zdravje: telesna aktivnost in zdrav življenjski slog.

Enota 5
Dobro počutje

Zavedanje sprememb povezanih s staranjem.

Enota 6
Dobro počutje

Varnost: Preprečevanje zlorab.