Zavedanje sprememb povezanih s staranjem.

Enota 5

Vsebino

Staranje je zelo zapleten pojav in del našega življenja, vendar ni homogen proces saj je odvisen od različnih dejavnikov kot so npr. okolje v katerem je oseba odraščala, spol, kultura ali izobrazba in ekonomska raven.

Obstajajo številni pristopi o konceptu in procesu staranja. Na primer, proces staranja je mogoče opredeliti z biološkega vidika (vitalni deli celic in tkiv se obrabijo in izzovejo staranje), prav tako pa ga lahko opredelimo tudi s psihosocialnega vidika (nekatere teorije trdijo, da starostnike postopoma izločajo iz življenja skupnosti in njihovih socialnih stikov; drugi pa menijo, da staranje in evolucijske spremembe veljajo za stalne procese, ki jih doživljamo skozi življenje). 

Staranje povzroča sistemske spremembe, ko gre za to, da večina organov in tkiv zmanjša svojo aktivnost. Te spremembe lahko vključujejo zmanjšanje prožnosti, izgubo celic, strjevanje krvnih žil in splošno zmanjšanje mišičnega tonusa. S tem poslabšanjem so povezani različni vzroki kot so genetika, spremembe v presnovni aktivnosti celic ali biokemični procesi, hormonske spremembe in okoljske razmere. Omenjenih je več sprememb, ki se v različnih sistemih dogajajo zaradi procesa staranja.

Starajoči se odrasli z motnjami v duševnem razvoju (AAWID) imajo posebne zdravstvene značilnosti in večjo pojavnost nekaterih zdravstvenih stanj, ki zahtevajo zgodnjo identifikacijo. Dokazano je, da odrasli z motnjami v duševnem razvoju, med drugimi patologijami, pogosteje kot ljudje brez invalidnosti, doživljajo zdravstvene težave in težave s kardiovaskularnimi boleznimi, motnje v delovanju ščitnice, anomalije prebavil, zastoj dihanja v spanju, sladkorna in debelost. Poleg tega lahko na zdravstveno stanje vplivajo tudi drugi posamezni dejavniki kot sta stopnja mobilnosti in stopnja intelektualne okvare. Zato WHO poudarja, da je zdravje posledica več dejavnikov, ki presegajo individualno in biološko raven.

Učni izidi

Znanje Spretnosti

Koncept staranja.

  1. Razumevanje pomena staranja.
  2. Spoznati najpomembnejše značilnosti staranja.

Koncept staranja.

  1. Naučiti se najpomembnejših posledic staranja.
  2. Biti sposobni prepoznati spremembe, ki so nastale skozi čas.

Prepoznati fizične spremembe povezane s staranjem.

  1. Ugotoviti fizične razlike med mladimi in starejšimi.

Poznati zdrave metode in dejavnosti povezane s staranjem.

  1. Ugotoviti katere dejavnosti lahko upočasnijo proces staranja.

Spoznati psihosocialne spremembe povezane s staranjem.  

  1. Naučiti se v naprej predvideti psihosocialne spremembe in kako izboljšati negativne.  

Druge enote

Enota 1
Dobro počutje

Pripravljam se na prilagoditev/spremembo doma. Selim se v drug kraj

Enota 2
Dobro počutje

Prilagajanje opreme in podporne tehnologije.

Enota 3
Dobro počutje

Upravljanje z denarjem: manj dohodkov, nove prioritete

Enota 4
Dobro počutje

Optimatizirati zdravje: telesna aktivnost in zdrav življenjski slog.

Enota 6
Dobro počutje

Varnost: Preprečevanje zlorab.