Kviz o spremembah, ki se zgodijo zaradi staranja

Vaja 5.
4
Telesno dobro počutje
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano
Od 15 do 30 minut
Individualno V skupini

Navodila za mentorja

To je skupinska ali individualna vaja. Našli boste 4 vprašanja o spremembah staranja, ki jih boste zastavili udeležencem. Če je odgovor pravilen, se doseže 1 točka.

Materiali

Povratne informacije