Varnost: Preprečevanje zlorab.

Enota 6

Vsebino

Tveganje ali zloraba se lahko obravnava za eno glavnih groženj pri doseganju dobre kakovosti življenja v vseh razsežnostih. Starajoče se osebe z motnjami v duševnem razvoju na splošno -in v večji meri ženske- tvegajo, da bodo trpele zaradi fizičnih, psiholoških, spolnih, čustvenih, in ekonomskih zlorab ali kakršnih koli drugih kršitev pravic. Med temi kršitvami pravic bi lahko izpostavili predvsem neupoštevanje človekove volje pri načrtovanju možnosti za prihodnje življenje in kako upravljati z denarjem. Tudi malomarno vedenje in zanemarjanje sta pogosti praksi zlorabe. Da bi preprečili te zlorabe je ključnega pomena tako opolnomočiti ostarele odrasle, da bodo sposobni prepoznati take zlorabe v katerem koli že omenjenem načinu kot tudi jim zagotoviti orodja s katerimi lahko zlorabe predvidijo in se spoprimejo z njimi, ko se te začnejo.  

Učni izidi

Znanje Spretnosti

Koncept zlorabe.

Vrste zlorab: fizična, spolna, psihološka, ekonomska, opustiti 

  1. Razumevanje pomena koncepta "zlorabe".
  2. Prepoznavanje različnih vrst zlorab.

Nasilno ravnanje: fizično, psihološko, ekonomsko, spolno in kršenje pravic.

  1. Da prepoznamo, kako se kažejo različne vrste zlorab.

Vrste odzivov na nasilna ravnanja

  1. Izboljšati sposobnost udeležencev, da se odzovejo na nasilje.

Druge enote

Enota 1
Dobro počutje

Pripravljam se na prilagoditev/spremembo doma. Selim se v drug kraj

Enota 2
Dobro počutje

Prilagajanje opreme in podporne tehnologije.

Enota 3
Dobro počutje

Upravljanje z denarjem: manj dohodkov, nove prioritete

Enota 4
Dobro počutje

Optimatizirati zdravje: telesna aktivnost in zdrav življenjski slog.

Enota 5
Dobro počutje

Zavedanje sprememb povezanih s staranjem.