Veiligheid: Preventie van misbruik.

Unit 6

Inhoud

Het risico op misbruik kan worden beschouwd als een van de belangrijkste bedreigingen om een goed niveau van levenskwaliteit in al zijn dimensies te bereiken. Ouderen met een verstandelijke beperking in het algemeen, en vrouwen in grotere mate, lopen een hoog risico om slachtoffer te worden van fysieke, psychologische, seksuele, emotionele en economische misbruiken evenals andere schendingen van rechten. Onder deze schendingen van rechten kunnen we met name wijzen op het gebrek aan aandacht voor de wil van de persoon bij het plannen van hun toekomstige woonoptie of hoe ze zelf hun geld kunnen beheren. Nalatig gedrag en verlating zijn ook veelvoorkomende misbruikpraktijken. Om deze misbruiken te voorkomen, is het van cruciaal belang om oudere volwassenen in staat te stellen dergelijke misbruiken in elke reeds genoemde modus te herkennen en hen instrumenten te bieden om te kunnen anticiperen op en de misbruiken aan te pakken wanneer ze beginnen.

Leerresultaten

Kennis Vaardigheden

Concept van misbruik.

Vormen van misbruik: fysiek, seksueel, psychologisch, economisch, verlating.

  1. Zich een goed begrip vormen van wat met “misbruik” wordt bedoeld.
  2. De verschillende soorten van misbruik herkennen.

Ongewenst gedrag: fysiek, psychologisch, economisch, seksueel en rechten.

  1. Herkennen hoe de verschillende vormen van misbruik zich kunnen manifesteren.

Mogelijke reacties op ongewenst gedrag en misbruik.

  1. De vaardigheden verbeteren van de deelnemers om gepast op ongewenst gedrag of misbruik te reageren.

Andere eenheden

Unit 1
Welbevinden

Maak je klaar om je woning aan te passen / te veranderen. Verhuizen naar een andere plek.

Unit 2
Welbevinden

Hulpmiddelen en technologie aanpassen

Unit 3
Welbevinden

Budgetbeheer: minder inkomsten, nieuwe prioriteiten.

Unit 4
Welbevinden

Optimalisering van de gezondheid: lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl.

Unit 5
Welbevinden

Zich bewust zijn van de veranderingen die samenhangen met het ouder worden.