Psychologisch mibruik

Oefening 6.
3
Emotioneel welzijn Rechten
Afbeeldingen/pictogrammen/info graphics Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Van 15 tot 30 minuten
In groep

Richtlijnen voor professionelen

Deze oefening omvat 4 situaties in verband met psychologisch misbruik die de professional kan presenteren (of voorlezen) aan de ouder wordende personen met een verstandelijke beperking en ze moeten beslissen of ze al dan niet een vorm van misbruik zijn. Erna volgt een interactief debat, waarin voorbeelden van alternatieve correcte gedragingen aan de ouder wordende personen met een verstandelijke beperking zullen worden gegeven.

De eerste situatie bevat ook 4 pictogrammen met acties met betrekking tot het verhaal.

Materialen

Feedback