Optimalisering van de gezondheid: lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl.

Unit 4

Leer wat goed kan zijn voor uw gezonde levensstijl door middel van dieet en lichaamsbeweging

Inhoud

Het concept van gezond ouder worden refereert naar het  fysieke, mentale en sociale welbevinden en heeft een invloed op een verhoogde mortaliteit, de aanwezigheid van chronische ziektes, een daling van de morbiditeit en goede functionele mogelijkheden. Een ziekte of een beperking kan aanwezig zijn, maar kan een beperkte impact hebben op hun welbevinden. Het is een “proces van ontwikkeling en behoud van het functionele vermogen dat welbevinden bevordert  op een oudere leeftijd”. Dit kan ook gezond ouder worden genoemd worden.

Alles moet binnen de context gezien worden van het feit of oudere mensen hun eigen keuzes kunnen maken, die zij belangrijk vinden.  Dit hangt af van hun eigen individuele intrinsieke mogelijkheden (zoals hun vermogen om te kunnen wandelen, denken, zien, horen en herinneren) en de relevante omgevingsfactoren en de interactie tussen beide. Dit is de sleutel  tot Gezond Ouder Worden. Daarom betekent  functioneel vermogen dat het van belang is voor ouderen om hun noden te leren kennen gebaseerd op hun waarden en standaarden:

 1. leren kennen van de basisnoden;
 2. leren, groeien en beslissingen nemen;
 3. mobiel zijn;
 4. opbouwen en onderhouden van relaties;
 5. een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Een goede gezondheid geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans om activiteiten uit te voeren, om een band op te bouwen met anderen en om een rol te kunnen opnemen in de maatschappij. Op deze manier is een goed gezondheid een meerwaarde.

Vanuit deze optiek ,wordt  het concept van actief ouder worden gezien als “het proces om de kansen op gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren met de bedoeling om de kwaliteit van leven te verbeteren als mensen ouder worden”.

Één van de meest belangrijke factoren, die hoort bij het ouder worden van mensen met verstandelijke beperkingen is verbonden met gezondheid, zeker met de ouderdom specifieke veranderingen waardoor deze mensen geconfronteerd worden met het verlies aan spiermassa, mogelijkheden met zien en horen, verwarring, artritis. Al deze zaken lopen samen met de aanpassing en verhoging van hun medicatie.

Mensen met verstandelijke beperkingen schijnen een veel hogere prevalentie te hebben op gezondheidsrisico’s waar de algemene bevolking meer kans heeft op bredere co-morbiditeit (inclusief psychische ziekte) en zij hebben een lagere levensverwachting die stijgt door de ernst van ID??Daarnaast vertonen mensen met verstandelijke beperkingen vaak vroeger symptomen van ouder worden dan de gemiddelde persoon.

Kwetsbaarheid en een achteruitgang van de Kwaliteit van Leven zijn vaak te wijten aan een beperkte toegankelijkheid van preventieve gezondheidszorg en aan ongezonde levensstijl. Daarbij nemen veel ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking hoge dosissen van verschillende soorten medicatie, eten ze ongezonde voeding, leven  en zijn ze sedentair als gevolg van overgewicht. Naast preventief gezondheidstoezicht, kunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking hun gezondheid verbeteren door een gezondere levensstijl na te streven, beter te eten en meer beweging te hebben.

De ongezonde levensstijl, de hogere kwetsbaarheid en het verlies van zelfstandigheid vragen een diepgaande reflectie over de verandering en de verbetering van de ondersteuning die deze personen krijgen om een oplossing te bieden voor hun noden. Ten laatste, kunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking dankzij preventieve gezondheidszorg hun levensstijl, hun voeding en frequentie van beweging verbeteren.

Leerresultaten

Kennis Vaardigheden

Kennis over gezonde activiteiten voor ouderen

 1. Benoem een aantal activiteiten die mogelijks leiden tot gezond ouder worden.

Gezonde en ongezonde voedselsoorten en porties

 1. Benoem het eten dat nooit of weinig mag voorzien worden in en menu voor een ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking.
 2. Benoem de verschillende soorten voeding en de portie die moet behoren tot het menu.
 1. Types van fysieke activiteiten
 2. Voordelen van fysieke activiteiten
 1. Benoem de fysieke activiteiten die geschikt  en minder geschikt zijn voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking.
 2. in staat zijn om sommige voordelen te benoemen van fysieke activiteiten.

Andere eenheden

Unit 1
Welbevinden

Maak je klaar om je woning aan te passen / te veranderen. Verhuizen naar een andere plek.

Unit 2
Welbevinden

Hulpmiddelen en technologie aanpassen

Unit 3
Welbevinden

Budgetbeheer: minder inkomsten, nieuwe prioriteiten.

Unit 5
Welbevinden

Zich bewust zijn van de veranderingen die samenhangen met het ouder worden.

Unit 6
Welbevinden

Veiligheid: Preventie van misbruik.