Zloraba pravic

Vaja 6.
6
Pravice
Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Od 15 do 30 minut
V skupini

Navodila za mentorja

Ta vaja vključuje 2 primera povezana z zlorabo pravic, ki ju mentor predstavi (ali prebere) AAWID in ti se morajo odločiti ali gre za primerno ali neprimerno ravnanje. Sledila bo interaktivna razprava kjer bodo AAWID podali primere možnih pravilnih ravnanj.

Prva situacija vsebuje tudi 4 piktograme, ki prikazujejo dejanja povezana z zgodbo.

Materiali

Povratne informacije