Koncept zlorabe in vrste

Vaja 6.
1
Čustveno dobro počutje Telesno dobro počutje Pravice
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Individualno V skupini

Navodila za mentorja

To vajo sestavljata dve dejavnosti za predstavitev koncepta in vrste zlorab AAWID.

Dejavnost 1: Kaj pomeni "zloraba"?

Vaja je zasnovana tako, da jo izvajajo posamezno ali v skupinah in sicer tako, da prosijo AAWID, da razmisli in odgovori na več splošnih vprašanj povezanih s splošnim pojmom “zloraba”.

Vaja vsebuje tudi 5 piktogramov, ki predstavljajo nasilno ravnanje.

Dejavnost 2: Katere vrste zlorab poznate?

Na enak način kot v prejšnji dejavnosti morajo udeleženci navesti vrste zlorab, ki jih poznajo (fizična, spolna, psihološka, ekonomska, opustitev….).

Mentor bo poskušal, da nobena zloraba ne ostane zunaj. Lahko se uporabi vizualna podpora za naštevanje vseh vrst zlorab.

Opomba: Ti dve dejavnosti morda nista primerni za AAWID s predhodnimi izkušnjami zlorabe.

Materiali

Povratne informacije