Kako se odzvati na nasilno situacijo

Vaja 6.
7
Medčloveški odnosi Osebni razvoj Pravice
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano
Od 15 do 30 minut
V skupini

Navodila za mentorja

Ta vaja vključuje 5 primerov povezanih z zlorabami, ki jih mentor predstavi (ali prebere) AAWID in ti se morajo odločiti kako se nanje odzvati. Sledila bo interaktivna razprava kjer bodo AAWID podali primere možnih pravilnih ravnanj.

Materiali

Povratne informacije