„Кръговете“

Упражнение 12.
4
Междуличностни отношения Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение съпоставя всички герои от историите, използвани в предишните упражнения. В първата дейност, озаглавена „Припомняне кои са хората около Георги “, са нарисувани три цветни кръга - тези на семейството, приятелите и колегите, и таблици с някои от имената, използвани в историите в Раздел 12.

Стъпки:

  1. Обучителят разпечатва кръговете и таблиците на отделни листове и ги изрязва.
  2. След това той кани СХИУ, за да определят към кой от трите кръга на главния герой принадлежи конкретният човек (име).

Целта на тази дейност е да позволи на обучителя да наблюдава дали СХИУ могат да разграничат различните социални роли на хората, съставляващи социалната мрежа на човек.

Втората дейност „ Правилният човек за правилната дейност“  - тази дейност има две колони - в първата са изброени имената на някои членове на семейството, приятели и колеги на главния герой от предишните истории, а втората съдържа дейности, които Георги възнамерява да направи.

Стъпки:

  1. СХИУ трябва да свържат имената със съответните дейности, характерни за ролята, която те заемат в живота на главния герой. Те трябва да обяснят детайлно решенията си.
  2. След това обосновават избора си по-подробно.

Дейност 3 „Кой допринася за моята независимост”

Стъпки:

  1. Като част от тази дейност, старият човек с ИУ изброява имената на хората, които са най-важни за него и подкрепят неговата независимост.
  2. След това той ги подрежда в различни кръгове, символизиращи мрежите на неговото семейство, колеги и приятели (обучителят използва същите кръгове от Дейност 1) и обяснява как тези хора подкрепят и допринасят за неговата независимост.

Материали

Feedback