“МНСА“ платформа

“Моето ново стареещо Аз“ интерактивна обучителна платформа има за цел да подкрепи обучителите при подобряване на качеството на живот на стареещи хора с интелектуални увреждания.

Какво ще намерите?

Като обучител или специалист, работещ в областта на грижата за възрастни хора с увреждания, какво ще намеря в тази интерактивна обучителна платформа?

1. Повече от 50 упражнения с инструкции.

Упражненията са групирани в 3 фактора и 14 ключови теми (раздели)

2. Допълнителни педагогически ресурси и инструменти:

– Да извлечете максимална полза от упражненията.
– Да усвоите как да съставяте нови упражнения.

За повече информация, посетете уебсайта на проекта TRIADE 2.0

Партньори

Координатор
IVASS

Spain

Universitat Politècnica de València - SABIEN Group

Spain

GROEP UBUNTU X 8K

Belgium

HO-GENT

Belgium

SINT VINCENTIUS NETWORK FOR ELDERLY CARE

Belgium

FAMILIEHULP

Belgium

NAHRU

Bulgaria

RIC NOVO MESTO – DEVELOPMENT AND EDUCATION CENTRE

Slovenia

ENSA

Italy