De “kringen”

Oefening 12.
4
Interpersoonlijke relaties Zelfbeschikking
Afbeeldingen/pictogrammen/info graphics Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Meer dan 30 minuten
Individueel

Richtlijnen voor professionelen

Deze oefening vergelijkt alle personages van alles verhalen die gebruikt werden in de voorgaande oefeningen. In de eerste activiteit, genaamd ‘Herinneren wie de mensen in Georges leven zijn’ worden drie kleurrijke cirkels getekend – met familie, vrienden en collega’s, en 10 tabellen met een aantal namen gebruikt in de verhalen in hoofdstuk 13.

Stappen:

  1. De professional moet de cirkels en tabellen printen en ze uitknippen.
  2. Vervolgens moet hij de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking vragen om uit te maken bij welke cirkel de concrete persoon (naam) past.

Het doel van deze activiteit is de professional te laten observeren of de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking de verschillende sociale rollen kan onderscheiden van de mensen die deel uitmaken van een sociaal netwerk.

De tweede activiteit ‘De juiste persoon op de juiste plaats’ bevat twee kolommen – de eerste bevat de namen van een aantal familieleden, vrienden en collega’s van het hoofdpersonage van de vorige verhalen, en de tweede bevat de activiteiten die hij van plan is te doen.

Stappen:

  1. De ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking moet een verband leggen tussen de namen met de relevante activiteiten, aanvaardbaar voor de rol die zij vervullen in het leven van het hoofdpersonage.
  2. Vervolgens moet hij zijn keuzes gedetailleerd uitleggen.

 

Activiteit 3Wie draagt bij tot mijn zelfstandigheid?

Stappen:

  1. Als deel van deze activiteit, moet de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking de namen opsommen van de mensen die voor hem en zijn zelfstandigheid het belangrijkst zijn.
  2. Vervolgens moet hij ze in verschillende cirkels indelen, voor zijn familieleden, zijn collega’s en zijn vrienden (de begeleider gebruikt dezelfde cirkels als in activiteit 1) en moet hij uitleggen hoe deze mensen hem steunen en bijdragen tot zijn zelfstandigheid.

Materialen

Feedback