Пенсиониране

Упражнение 8.
1
Социално включване
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това първо упражнение включва 5 дейности. Целта им е да помогне на СХИУ да разберат и разсъждават върху концепцията за пенсиониране.

Дейностите са свързани със областта от модела за Качество на живот „Личностно развитие“. Нуждите от подкрепа на СХИУ са „да научат нови неща, да придобият нов опит дори след пенсиониране“.  В това упражнения е заложено придобиването на знания относно плана са пенсиониране и научаване как да се поддържа или намалява текущата работа или ежедневни дейности.

Дейностите съответстват на следните резултати от ученето:

1.1.        Познаване и разбиране на концепцията за пенсиониране

1.2.        Посочване на причините, поради които хората се пенсионират

1.3.        Изброяване на това какво правят хората, когато се пенсионират

1.4.        Идентифициране и обмисляне на възможните плюсове и минуси на пенсионирането

Необходима подготовка / оборудване:

 • Казус: история на Михаела I и II част
 • Разпечатайте снимките от приложение 1 и ги ламинирайте, ако е необходимо. (Приложението е WORD-документ, което прави възможно добавянето на снимки, промяна на снимки, промяна на шрифта, ….)
 • флип чарт или бяла дъска
 • листове за флип чарт
 • червени и зелени маркери
 • лепящи листчета

 

Описание на упражнението

 Дейност 1: Какво е пенсиониране? (20 минути)

 • Тази дейност е с цел да се разбере до каква степен участникът знае какво е пенсиониране. Започвате първото упражнение с историята на Михаела (част I), докато показвате снимките.
 • Попитайте участниците дали знаят какво е пенсиониране, нека да дадат конкретни обяснения.

Можете да добавите други материали / филми, които показват положението на хората, които се пенсионират. Най-подходящо е показването на български филми, ако е възможно.

Дейност 2: Защо хората се пенсионират? (Приложение 2 –30 минути) 

 • Започнете, като кажете на групата, че дейността е с цел да помислят за причините, каращи хората да се пенсионират.
 • Дайте на всяка група лист хартия за флипчарт, разделена на две зони, една зелена и една червена.
 • След това ги помолете да поставят картата в съответната зона на флипчарта.
 • Насърчете групата да обсъди защо това е причина за пенсиониране и защо не.
 • Играта е завършена, когато групата обсъди и постави всички карти на чарта.

Имайте предвид, че повечето карти могат да бъдат поставени в зелената зона. Всичко зависи от техните интерпретации. Например някои хора продължават да работят, защото имат нужда от пари. Но други може да имат достатъчно спестявания и да решат да се пенсионират по-рано.

 Дейност 3: Коя е най-честата причина за пенсиониране? (Приложение 2 – 10 минути)

Кажете на групата да вземат картите, поставени на зелената колона от дейност 2. Помолете ги да решат кои 3 представляват най-честите причини, каращи хората да се пенсионират.

Ако е възможно, оставете ги да класират тези 3 карти.

1 =          най-честата причина

2=           2-ра най-честа причина

3 =          3-та най-честа причина

 

Дейност 4: Какво правят хората, когато се пенсионират? (40 минути)

Тази дейност изисква както индивидуални, така и групови отговори на въпроса, но най-важното инициира разговор за различните неща, които хората правят, когато се пенсионират.

 • Давате на всеки участник две лещящи листчета.
 • Помолете участниците да помислят индивидуално за две неща, които хората биха могли да правят, когато се пенсионират. Нека те запишат тези дейности / неща на лепящите листчета. Помогнете, ако е необходимо.
 • След това помолете всеки член да каже на групата какво е записал. Оставете ги да залепят своите листчета върху флипчарта или черна дъска.
 • Междувременно попитайте също дали идеята съвпада с идеите на други участници. Ако е така, групирайте тези идеи заедно за тях. Когато всички идеи са на флипчарта, нарисувайте кръг около съвпадащите идеи.

Тази дейност изследва ползите от пенсионирането, но участниците могат също така да изразят по-негативно мислене, страхове или стереотипи. Разгледайте всички проблеми, споделени по време на Дейността с цялата група.

Ако е възможно, поканете един или повече гост-лектори - хора, които са близо до пенсиониране или които вече са се пенсионирали, за да споделят накратко своя опит. Помолете ги да се съсредоточат върху причината, поради която се радват на пенсиониране.

Дейност 5: Куиз (20 минути)

 Започвате тази дейност, като попитате участниците какво още помнят за историята на Михаела. Как завършва историята? Сега продължавате с историята на Михаела (Част II, стр. 6).

Дейността е свързана с това, от което хората се страхуват или се радват, когато се пенсионират. Опишете дейността на участниците и им кажете, че в края ще има тест, така че те трябва да се концентрират и да слушат внимателно.

Въпросникът се прави на индивидуално или в група. Помолете участниците да използват резултатна карта, за да преброят спечелените точки въз основа на броя на верните отговори..

Материали

Feedback