Delo in prosti čas

Vaja 8.
2
Socialna vključenost
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno V skupini

Navodila za mentorja

Seja 2 vključuje 6 vaj. Cilj teh vaj je pomagati AAWID razmisli o svojih trenutnih delovnih in prostočasnih dejavnosti ter videti možnosti za prostovoljno delo po upokojitvi in/ali dejavnosti za prosti čas.

Vaje so povezane z domeno QoL "socialna vključenost". Podporne potrebe AAWID znotraj te domene so "sodelovanje v prednostnih dejavnostih skupnosti (delo ali prosti čas) in "prispevanje k družbi, družbena angažiranost".

Ustrezajo naslednjim učnih izidom:

2.1.Razlikovanje delovnih dejavnosti od dejavnosti za prosti čas
2.2.Vedeti in razumeti, kaj so delovne dejavnosti in dejavnosti za prosti čas
2.3.Preučite svoje delo, dejavnosti za prosti čas
2.4.Razumeti razliko med delovnimi dejavnostmi in prostovoljnimi delovnimi dejavnostmi
2.5.Opredelitev in razmislek o upokojitvenih (prostovoljnih) delovnih dejavnostih ali dejavnostih za prosti čas

Potrebna priprava/oprema:

 • Natisnite različne priloge
 • Natisnite slike in jih po potrebi sestavite. (Priloga je WORD-dokument, izdelava je možna za dodajanje slik, spreminjanje slik, spreminjanje sloga, ....)
 • PowerPointova predstavitev: vaja 5 KVIZ (Na voljo na platformi)
 • Kratki film Jeanine

Opis vaja

Dejavnost 1: Igra - delo ali prostočasne dejavnosti? (Priloga 1 –10 minut)

Začnite tako, da posamezniku (ali skupini) poveste, da je dejavnost igra, ki ga bo vzpodbudila k  razmišljanju o razliki med delovnimi in prostočasnimi dejavnostmi.

Če delate s skupino ljudi (max. 6), naj delajo v parih za to igro.

 • Vsakemu paru dajte list papirja flipcharta, razdeljenega na dve coni: Cona "delo" in cona "prosti čas"
 • Dajte skupinam vse slike (glejte prilogo 1) in jim povejte, naj posnemajo eno sliko za drugo in razpravljajo, če prikazuje delovno ali prostočasno dejavnost.
 • Nato jih prosite, naj sliko postavijo v ustrezno cono flipcharta. Igra je končana, ko je skupina razpravljala in so vse karte na grafikonu.

Udeleženci, ki imajo vse karte pravilne (prosti čas= slike 1, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16; delo = vse druge slike) zmagajo to igro. Pomislite na spodbudo, ki bi motivirala izvajanje dejavnost.

Za tiste, ki so nekatere dejavnosti naredili napačno, prosite, da pojasnijo, zakaj so se tako odločili. Kako lahko vidijo ali vedo, da je nekaj delo in ne prosti čas? Če je bila dejavnost težka, poskusite znova pozneje.

Dejavnost 2 : Moje delovne izkušnje (Priloga 2 – 10 minut)

Vprašajte udeležence, naj povejo nekaj o svojem delu/delovnih mestih ali dnevnih aktivnostih (za tiste stranke, ki gredo v dnevni center ali izvajajo dejavnosti v domu bivanja).

Natisnite delovni list "delovne izkušnje" (Priloga 2) za vsakega udeleženca. Dajte jim 10 minut, da odgovorijo na vprašanja. Pomagajte, če je potrebno.

Dejavnost 3: Moj prosti čas/hobiji/rekreativne dejavnosti (priloga 3 –1 ura)

Natisnite slike dejavnosti "prosti čas/hobiji/rekreacija" (Priloga 3) + dejavnosti.

 • Najprej vprašajte udeležence, da opišejo, kaj počnejo med prostim časom. Naj izpolnijo tedenski urnik (stran 2 priloga 3). Naj razmišljajo o prejšnjih tednih, o stvareh, ki so jih naredili kot prosti čas /rekreacija ali kot hobi. Po potrebi jim pomagajte, uporabite preglede (strani4 – 9).
 • Drugič, prosite jih, naj si ogledajo slike, ki ste jih natisnili (strani 4 – 9) in jih prosite, naj ugibajo, katero rekreacijsko ali rekreativno ali hobi dejavnost vidijo na sliki in jih vprašajte, ali včasih opravljajo tudi to dejavnost. Če to storijo, jih prosite, da ga označijo z markerjem na lastnem pregledu.
 • Tretjič, udeležencem povejte, naj posnemajo slike, ki predstavljajo njihove dejavnosti za prosti čas/rekreacijo ali hobi in se odločijo, katere dejavnosti so jim najbolj všeč in katere so jim najmanj všeč. Pokažite jim primere Isabel (priloga 3 – stran 10). Naj si na predlogo uvrstijo svoje 3 najbolj priljubljene in 3 najmanj priljubljene dejavnosti (priloga 3- stran 11).

Dejavnost 4: Kaj je prostovoljno delo? (priloga 4 - 15 minut)

V tej dejavnosti se udeleženci naučijo razlike med plačanimi ali podprtimi delovnimi dejavnostmi in prostovoljnimi delovnimi dejavnostmi.

Dejavnost vključuje nekaj zaprtih izjav v kvizu z različnimi odzivnimi alternativami. (Priloga 4).

Najprej pa vprašajte skupino (ali posameznika), če vedo, kaj je prostovoljno delo.  Naj pojasnijo, če res razumejo. Morda se sklicujte na zgodbo o Isabel ali vprašajte, če je zdaj med njimi kdo, ki opravlja prostovoljno delo.

 Dejavnost 5: kviz (priloga 5 –30 minut)

Ta dejavnost pomaga udeležencem, da razmislijo o celotnem postopku upokojitve, zakaj ljudje delajo ali so delali, zakaj zmanjšajo delo, kaj lahko počnejo, ko se upokojijo, ... .

Ta dejavnost vključuje PPT, ki opisuje zgodbe štirih različnih ljudi (glej prilogo 5). Vsak diapozitiv opisuje, kaj so opravljali kot delo, zakaj so zmanjšali delo ali se upokojili, in kaj so počeli kot dejavnosti po upokojitvi.

Opišite aktivnost udeležencem in jim povejte, da bo na koncu kviz, zato se morajo osredotočiti in pazljivo poslušati.

Počasi delajte skozi diapozitive, razpravljajte o vseh dodatnih informacijah, povezanih z upokojitvijo, kot so starost, tempo, vrste dejavnosti, podpore, ... .

Dejavnost 6: Vrsta prostovoljnega dela

Začnite s ponovitvijo prejšnjih dejavnosti. Vprašajte skupino (ali posameznika), kaj se spomni glede  razlik med delom, ki je plačano in prostovoljnim delom. Vprašajte jih tudi, če se spomnijo, kaj so Maria, Filip, Anna in Chris delali kot prostovoljci.

 • Maria = kavarna v domu starejših
 • Chris = brez prostovoljnega dela
 • Anna = otroški vrtec, branje zgodb otrokom
 • Filip = zavetišče za živali

V tej dejavnosti je cilj naučiti udeležence o različnih vrstah prostovoljnega dela (glej prilogo 2). Z uporabo zgodb o Marii, Filipu, Anni in Chrisu so vprašanja za izbiro pravilne starostne skupine in sektorja.

Opomba : V dejavnosti se sklicujemo na nekatere pogoste vrste prostovoljnih delovnih priložnosti. Za podporo lastnim strankam pa priporočamo le uporabo teh primerov (ali dodajanje drugih primerov), ki predstavljajo lokalne možnosti za prostovoljno delo.

Materiali

Povratne informacije