Управление на личните средства: по-ниски доходи, нови приоритети

Раздел 3

Един от факторите на качество на живот (QoL) от концептуалния модел на Shalock и Verdugo QoL е Благополучието.

 

Съдържание

Този фактор се формира от следните области: емоционално благополучие, физическо благополучие и материално благополучие.

Два показателя за областта на материалното благополучие са: финансово състояние и лични принадлежности.

Финансовото състояние на възрастните хора и хората с интелектуални затруднения може да се влоши, тъй като, когато спрат да полагат труд имат по-малко доходи, а разходите, свързани със здравето, храна, лични грижи се увеличават...

Често хората с интелектуални затруднения не са наясно с финансовите ресурси, с които разполагат, нито с разходите, които трябва да поемат, за да определят приоритетите къде и как искат да използват парите си.

Наличието на достатъчно финансови ресурси и способността за изразяване на мнение как да се изхарчат парите, също допринася за подобряване на материалното благополучие на хората с интелектуални затруднения.

Когато хората остареят, потребностите се променят и това означава, че трябва да се даде приоритет къде да се харчат парите, за да се посрещнат тези нови потребности и да се поддържа качеството на живот.

Управлението на парите е ежедневна инструментална дейност, при която повечето хора с интелектуални затруднения се нуждаят от повече подкрепа. Ето защо ще се съсредоточим върху опознаването на новите потребности / приоритети, с които може да се сблъскаме при прехода към старостта и материалните ресурсите, с които разполага всеки.

В този раздел целта е да се научим как да използваме някои инструменти, които помагат на СХИУ как да идентифицират наличните си пари, разходите, които трябва да поемат, както и да подобрят процеса на вземане на решения и управление на парите.  

Резултати от обучението

Знание Умения

Потребностите на СХИУ: Здраве, управление на парите и ежедневни дейности.

 1. Идентифициране на потребностите и приоритетите, свързани с управлението на парите, които могат да се появят в резултат на застаряването.

Понятие за доходи и видове доход: фиксирани и променливи.

 1. Определяне на фиксирания доход, който може да е на разположение седмично / месечно.
 2. Определяне на доходи, които могат да бъдат налични в определени периоди от годината (рожден ден, важни тържества ...).
 3. Класифициране на дохода във „фиксирани“ или „случайни“ категории доход.

Понятие за разходи / Нови разходи: фиксирани и променливи

 1. Идентифициране на фиксираните седмични / месечни разходи.
 2. Идентифициране на случайни седмични / месечни разходи.
 3. Идентифициране на нови разходи.
 4. Класифициране на фиксирани и случайни разходи.

Управление на парите

 1. Идентифициране на възнаграждението.
 2. Способност за намаляване на разходите.
 3. Идентифициране на дълговете.
 4. Избягване на дългове.
 5. Спестяване на пари.
 6. Идентифициране на различни документи, свързани с направени приходи и разходи.
 7. Как да се харчат / спестяват пари.

Видове помощ при организирането на финансовите документи

 1. Идентифициране на различни видове помощ, които могат да спомогнат за организирането на финансовите документи.

Други единици

Раздел 1
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Подготовка за адаптиране / промяна на дома. Преместване на друго място.

Раздел 2
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Използване на оборудване и помощни технологии

Раздел 4
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Оптимизиране на здравето: физическа активност и здравословен начин на живот.

Раздел 5
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осведоменост за настъпващите промените при стареенето.

Раздел 6
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Безопасност: Предотвратяване на насилие.