Начини за поддържане на контакт или възстановяване на връзката с хората

Упражнение 7.
2
Междуличностни отношения
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това второ упражнение съдържа 3 дейности. Те имат за цел да се помогне на СХИУ да помислят за начини за свързване или възстановяване на контакта със семейството и приятелите.

 Бележка: Това упражнение се основава на знанията на участника за социалните медии и електронните устройства (вж. Раздел 10).

Дейностите са свързани със сферите на модела за Качество на живот, област  Междуличностни отношения“ и нуждата от подкрепа „поддържане на добър контакт със семейството и приятелите“.

Те съответстват на следните резултати от ученето:

2.1. Идентифициране на възможните начини за поддържане на контакт или среща със семейството и приятелите.
2.2. Идентифициране възможните начини за възстановяване на контакт  със семейството или приятелите.
2.3. Избор на подходящите средства, които осигуряват възможности за осъществяване и поддържане на контакт с близките или приятели.

Необходима подготовка / оборудване:

  • Лепящи листчета и материали за писане
  • Казус: история на Димо, част II
  • Приложение 1 и Приложение 2 (презентации)

Това упражнение може да се направи индивидуално или в група.

 

Дейност 1: Начини за поддържане на контакт със семейство и приятели (Приложение 1 – 10 минути)

Раздайте на участниците по 2 лепящи листчета.

Въпросът, който задавате е: „Помислете за 2 начина да влезете в контакт със семейството или приятелите си? Напишете вашите идеи на листчетата.“

Ако това упражнение се провежда индивидуално, може да поискате да се дадат колкото се може повече идеи.

Ако това упражнение се провежда в група, молите всеки член да каже на групата какво са записали. Нека те да залепят своите листчета върху флипчарт или табло.

Междувременно попитайте също дали идеята съвпада с идеите на други участници. Ако е така, групирайте тези идеи. Когато всички идеи са на флипчарта, нарисувайте кръг около съвпадащите идеи.

  

Дейност 2: Историята на Димо (част II) - въпроси (Приложение 2 - презентация - 20 минути)

За тази дейност е необходимо да покажете презентация (Упражнение 2 - Дейност 2 - Приложение 2). Започвате тази дейност, като питате участниците какво още помнят от историята на Димо.

Как завършва историята? Продължавате с историята на Димо (Част II) или им позволявате сами да прочетат историята (вж. презентация 2). Когато четете историята за Димо, част II, молите участниците да слушат внимателно, тъй като след това ще трябва да отговорят на някои въпроси с да или не. След това СХИУ трябва да обяснят отговора си.

Дейността е да им помогне да разсъждават за две неща: 1. възможни причини, поради които хората не могат да се срещат толкова често, колкото желаят  и 2. различни дигитални начини, по които хората могат да поддържат контакт.

 

Дейност 3: Различни устройства за възстановяване на контакт (Приложение 3 - 20 минути)

Разпечатайте Приложение 3. Целта на тази дейност е да се научат кои дигитални устройства или социални медийни платформи могат да бъдат използвани за контакт с близки и приятели. За всеки вариант участникът мисли дали може да го използва, за да напише съобщение, да се чуе с някой или го види.

Материали

Feedback