Моите колеги

Упражнение 12.
3
Междуличностни отношения Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение разглежда какво означава „професионална мрежа“. В началото на упражнението е представена история, обясняваща взаимоотношенията между колегите, работещи на различни нива в рамките на организационната йерархия и как те си сътрудничат помежду си. Упражнението съдържа три дейности.

В рамките на Дейност 1 „Георги опознава екипа“ СХИУ определят кои са хората в работния екип от историята и как всеки от тях може да подкрепи главния герой.

В Дейност 2 „Георги като част от работния екип“ СХИУ записват старшите колеги на главния герой в историята и обясняват как те го подкрепят в работата му.

Дейност 3 „Аз като част от работния екип” приканва СХИУ да си спомнят за колегите от последното му работно място и как те са го подкрепяли през първите му месеци на работа. Обучителят предизвиква СХИУ да размишляват по въпроса „Защо колегите са важна част от живота ни? ".

Дейност 2 и 3 може да се изпълни в писмена форма.

Материали

Feedback