Моето семейство и близки

Упражнение 12.
1
Междуличностни отношения Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение съдържа две отделни дейности:

  • Дейност 1 е озаглавена „Кой е част от семейството на Георги“. Тя е основана на историята на застаряващ мъж с ИУ, който се връща в родния си град и се опитва да се свърже отново с членовете на семейството си и да се адаптира към новата ситуация в семейството си. Тази дейност е свързана с отношенията в едно семейство и има за цел СХИУ да могат да различават отделните роли на членовете на семейството и взаимоотношенията между тях. Използват се реални снимки на хора като помощен материал за историята, всяка снимка съответства на определено име, споменато в историята.

Стъпки:

  1. Обучителят и СХИУ прочитат историята и се опитват да свържат хората от историята с конкретните снимки.
  • Дейност 2 е озаглавена „Кой е част от моето семейство?“. Старият човек с ИУ е поканен да представи членовете на семейството си и да обясни родствената си връзка с всеки от тях. Той трябва да напише имената им на хартия и да разкаже малко за всеки от тях - каква е връзката му с всеки от тях, как се подкрепят взаимно.

Материали

Feedback