Ukrepi za zaščito mojih pravic

Vaja 11.
3
Samoodločba Pravice
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Ta vaja vsebuje nadaljevanje zgodbe iz prejšnje vaje in Dejavnost 1 z naslovom "Kateri so začetni koraki, ki jih je Philip naredil za zaščito svojih in materinih pravic". Vaja je namenjena varstvu pravic. Ta del zgodbe predstavlja, kako oseba s posebnimi potrebami, katere pravice bodo kršene, išče in najde pomoč in podporo za boj proti njej.

Koraki:

  1. Mentor in AAWID sta zgodbo skrbno prebrala in o tem imela kratko razpravo, saj se od AAWID pričakuje, da bo prepoznala in se spomnila ločenih korakov in ukrepov, ki jih je sprejel glavni lik.
  2. Potem mentor AWID povabi, da ponovi (ustno ali na listu papirja) in da vsakega od njih pojasni s svojega stališča.
  3. Menor bi lahko podprl AAWID s tem, da bi mu postavil vprašanja, kot so:
  • Zakaj se je Philip odločil deliti svoje težave z Ano?
  • Kako je Ana podprla Philipa?
  • Kaj je bila prva akcija, za katero sta se oba odločila?

Materiali

Povratne informacije