Sociale participatie

Factor #2
Domeinen: interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten

Hoewel er geen eensgezindheid bestaat over de definitie van sociale participatie (Levasseur et al. 2004), is in verschillende werken gepoogd sociale participatie te conceptualiseren.

Vanuit het perspectief van het ouderenveld kan sociale participatie worden opgevat als "een georganiseerd proces waarin individuen gekenmerkt worden door specifieke, collectieve, bewuste en vrijwillige acties, die uiteindelijk leiden tot zelfactualisatie en het bereiken van doelen" (Dehi en Mohammadi, 2020). Sociale participatie van ouderen kan acties omvatten zoals de betrokkenheid bij activiteiten die zorgen voor interactie met anderen in de gemeenschap (Bukov et al. 2002), het delen van hulpbronnen met andere leden van je gemeenschap (Richard et al. 2012) of het delen van individuele hulpbronnen in de gemeenschap (Hsu, 2007).

Sociale participatie

"De dagelijkse activiteiten en sociale rollen die het voortbestaan en de ontwikkeling van een persoon in de samenleving gedurende zijn of haar hele leven waarborgen" (Levasseur et al. 2004).

Vanuit het perspectief van het domein van de verstandelijke beperking en het model van levenskwaliteit, wordt sociale participatie gedefinieerd als "de dagelijkse activiteiten en sociale rollen die het overleven en de ontwikkeling van een persoon in de samenleving gedurende zijn of haar leven verzekeren" (Levasseur et al. 2004). Het wordt gevormd door 3 dimensies: interpersoonlijke relaties, sociale inclusie en rechten (Buntix en Schalock, 2010) en de volgende activiteiten en indicatoren:

  1. Interpersoonlijke relaties: sociale netwerken, interactie met andere personen, sociale en familiale relaties, vrienden hebben en goed kunnen opschieten met mensen (buren, collega's, enz.); positieve en waarderende sociale contacten, relaties tussen koppels en seksualiteit.
  2. Sociale integratie: naar plaatsen gaan waar andere mensen gaan en aan de activiteiten deelnemen als een volwaardige burger. Integratie in de gemeenschap, participatie en rollen. Toegankelijkheid van openbare goederen en diensten (openbaar vervoer, verenigingen mensen op pensioen, avondcursussen, buurtverenigingen en -diensten...). Sociale netwerken met mensen die geen personeel zijn, familieleden of andere mensen met een verstandelijke beperking.
  3. Rechten: als gelijkwaardig beschouwd worden, gelijke behandeling, respect voor hun manier van zijn, wensen, privacy, rechten (wettelijke toegang, eerlijke rechtspraak) .

Sociale inclusie

"Het proces van een verlies aan integratie of participatie van de mensen in een samenleving en op verschillende sociale, economische en politieke terreinen". (Spaans Nationaal Plan voor Sociale Integratie)

Gerelateerde eenheden:

Unit 7

Sociale verbondenheid: in contact blijven met familie en vrienden

Unit 8

Actief ouder worden: Werken na de pensionering of vrijetijdsbesteding in de gemeenschap.

Unit 9

Sociaal engagement: Anderen helpen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Unit 10

Sociale media.

Referenties

  • Bukov, Aleksej & Maas, Ineke & Lampert, Thomas. (2002). Social Participation in Very Old Age: Cross-Sectional and Longitudinal Findings From BASE. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. 57. P510-7. 10.1093/geronb/57.6.P510.

  • Buntinx, Wil & Schalock, Robert. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 7. 283 - 294. 10.1111/j.1741-1130.2010.00278.x.

  • Dehi, Manijeh & Mohammadi, Farahnaz. (2020). Social Participation of Older Adults: A Concept Analysis. International journal of community based nursing and midwifery. 8. 55-72. 10.30476/IJCBNM.2019.82222.1055.

  • Hsu, Hui-Chuan. (2007). Does social participation by the elderly reduce mortality and cognitive impairment?. Aging & mental health. 11. 699-707. 10.1080/13607860701366335.

  • Levasseur, Melanie & Desrosiers, Johanne & Noreau, Luc. (2004). Is social participation associated with quality of life of older adults with physical disabilities?. Disability and rehabilitation. 26. 1206-13. 10.1080/09638280412331270371.

  • Richard, Lucie & Gauvin, Lise & Kestens, Yan & Shatenstein, Bryna & Payette, Hélène & Daniel, Mark & Moore, Spencer & Levasseur, Melanie & Mercille, Geneviève. (2012). Neighborhood Resources and Social Participation Among Older Adults: Results From the Voisi Nuage Study. Journal of aging and health. 25. 10.1177/0898264312468487.

Andere factoren