Sociaal engagement: Anderen helpen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Inhoud

In deze unit richten de oefeningen zich op maatschappelijke betrokkenheid. Sociale betrokkenheid is opgenomen in het concept van sociale participatie, maar anders geconceptualiseerd. In tegenstelling tot het soort oefeningen dat wordt uitgelegd in eenheid 7, waar het doel was om vrienden en familie te installeren of opnieuw contact te maken, gaat sociale betrokkenheid over betekenisvol betrokken zijn bij de samenleving. Dit brengt noodzakelijkerwijs een verlangen naar sociale verandering met zich mee. Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen en betrokken te zijn bij sommige maatschappelijke organisaties, kunnen personen met een verstandelijke beperking die ouder worden, bijdragen aan het verbeteren van de gemeenschap en als zodanig een directe of indirecte impact hebben op het welzijn van anderen. Deze unit richt zich op interventies die betekenisvolle en maatschappelijk boeiende activiteiten creëren voor mensen tijdens hun overgang naar hun pensioen.

Het helpen van anderen en het bijdragen aan de gemeenschap heeft ook een positieve invloed op de Kwaliteit van Leven van personen met een verstandelijke beperking die ouder worden zelf, omdat ze een sociale status en persoonlijke identiteit (her)krijgen. In het licht van verminderde sociale contacten tijdens het pensioen en een toch al moeizame verbinding met de grotere gemeenschap, kunnen sociale betrokkenheid activiteiten bijzonder constructief zijn voor de geestelijke gezondheid en het gevoel van eigenwaarde van personen met een verstandelijke beperking.

Het is echter mogelijk dat de meeste mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden niet de gebruikelijke routes naar sociale betrokkenheid willen of kunnen zoeken, maar toch 'gehecht' willen zijn en 'erbij willen horen'. Het moet de bedoeling van het ondersteunende netwerk zijn om ruimtes te creëren waarbinnen mensen het gevoel en de status van verbondenheid kunnen bereiken, zonder te worden blootgesteld aan de striktheid die gepaard gaat met 'normale' sociale inclusieposities.

Deze eenheid bevat drie grotere oefeningen verdeeld in kleinere oefenactiviteiten. Alle activiteiten worden uitgelegd in de handleiding. De oefeningen kunnen op elke manier worden geleverd die u geschikt acht.  Elke oefening is ontworpen om ongeveer 1 uur te duren, maar dit zal variëren, afhankelijk van de omstandigheden en de groep.

Leerresultaten

Kennis Vaardigheden

Concept ‘een sociale/maatschappelijke rol hebben’

  1. Mensen met VB die ouder worden reflecteren over het concept ‘een nieuwe sociale rol opnemen’ tijdens pensioen.
  2. Mensen met VB die ouder worden zijn in staat om voorbeelden te geven van sociale rollen.
  3. Mensen met VB die ouder worden herkennen sociale rollen.
  4. Mensen met VB die ouder worden kunnen hun huidige sociale rollen beschrijven.

Activiteiten die leiden tot sociaal engagement

  1. Mensen met VB die ouder worden kunnen activiteiten die hij/zij leuk vinden benoemen.
  2. Mensen met VB die ouder worden kennen hun talenten.
  3. Mensen met VB die ouder worden reflecteren over hoe ze kunnen bijdragen tot de samenleving.

Leren hoe een ‘kleine helper’ te zijn

  1. Mensen met VB die ouder worden stellen hun talent voor  aan anderen.
  2. Mensen met VB maken een voorstelling van zichzelf.

Andere eenheden

Unit 7
Sociale participatie

Sociale verbondenheid: in contact blijven met familie en vrienden

Unit 8
Sociale participatie

Actief ouder worden: Werken na de pensionering of vrijetijdsbesteding in de gemeenschap.

Unit 10
Sociale participatie

Sociale media.