Избор на подходящи житейски цели и дейности, важни за мен.

Раздел 13

Съдържание

Един от най-затвърдилите се стереотипи относно възрастните хора, особено за старите хора с интелектуални увреждания е, че с възрастта те влизат в състояние на пълна зависимост от грижите на семейството и близките си. Това, което наблюдаваме във възрастовата група 60+, напълно се противопоставя на този стереотип. Съвременните възрастни хора са наистина активни - те продължават да работят дори след достигане на пенсионна възраст, участват в различни клубове по интереси и аматьорски формации, участват в доброволчески дейности и в много случаи подкрепят семействата на децата си, например като предоставят целодневни грижи за внуците си.

Фактът обаче, че остаряването е наистина предизвикателен период за всеки човек, е безспорен. От една страна, той ни изправя пред дегенеративни промени в нашето тяло и интелект, от друга страна, това е граничен период, който изисква да преосмислим целите и плановете си и дори да започнем да изграждаме напълно нови. И понякога промените, които трябва да направим в светлината на всичко това, могат да бъдат наистина плашещи или демотивиращи. Те могат да накарат възрастния човек да изпадне в положение на пълна самоизолация или да започне да води изключително пасивен начин на живот. Това важи особено за старите хора с интелектуални увреждания, които се нуждаят от допълнителна и систематична подкрепа, за да запазят независимостта си в периода на остаряване. Ето защо, според нашето разбиране, целевата подкрепа за СХИУ за постигане на повишено ниво на независимост е един от ключовите фактори за подобряване на качеството им на живот. Трябва да им се предоставят възможности и правото да вземат информирани решения за своя живот и за начина на живот, както и да получават уважение към своите решения, лични предпочитания и мнения.

За да помогнем на СХИУ да преодолеят трудностите в този преход период, ние разработихме набор от упражнения, в които разглеждаме понятието „житейска цел“ и необходимостта всеки човек да актуализира своите стремежи и цели на всеки етап от живота си, тъй като вярваме, че може да се използва като една полезна стратегия за връщане на щастието и оптимизма в живота на старите хора. В рамките на тези упражнения ние засягаме по-специално периода на пенсиониране, който може да бъде наистина труден за хората, които са имали активен и удовлетворяващ професионален живот, тъй като нашата цел е да се покаже на СХИУ как този период може да се превърне във време за нови мечти и възможности.

Осъзнаваме, че за някои хора (не само СХИУ) понятието „житейска цел“ би могло да звучи твърде абстрактно или дори безсмислено, но ние вярваме, че предоставяйки на СХИУ подробна информация и възможности за размисъл по тази тема, ние подкрепяме правото им на достоен и удовлетворителен живот.   

ЗАБЕЛЕЖКА:

 • В зависимост от човека и нивото му на разбиране, може да се наложи обучителят да промени упражнението и задачите;
 • Всяка инструкция, предоставена в упражненията, трябва да се разглежда само като предложение - обучителят трябва да обмисли как да обясни упражнението и неговите цели на СХИУ, така че те да са възможно най-ясни.
 • В зависимост от текущото състояние, историята и знанията на човека, той може да се нуждае от повече време, за да разбере концепциите и да изпълни задачите. В такъв случай обучителят може да раздели упражнението на повече сесии, проведени по различно време или дни.

Резултати от обучението

Знание Умения
 1. Основни познания за понятието „житейска цел”;
 2. Знания за характеристиките на целта;
 3. Знания за процеса на поставяне на „житейска цел“;
 4. Знания за процеса на постигане на „житейска цел“;
 1. Да може да различава цел от мечта;
 2. Да може да разсъждава върху концепцията „житейска цел“;
 3. Да демонстрира умения за саморефлексия и самооценка;
 4. Да може да си постави цел;
 5. Да демонстрира способност да взема независими решения в контекста на концепцията за житейска цел;
 6. Да може да създава първоначален план за постигане на целта.

Други единици

Раздел 11
НЕЗАВИСИМОСТ

Запознаване с нашите права.

Раздел 12
НЕЗАВИСИМОСТ

Кои са важните за мен хора?

Раздел 14
НЕЗАВИСИМОСТ

Избор на палиативни грижи