Планът е готов!

Упражнение 13.
3
Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 3 се състои от две отделни дейности и е продължение на историята от първото упражнение. На този етап главната героиня започва да действа за постигане на новата си житейска цел и СХИУ са поканени да проследят и да помислят за напредъка й.

  • Дейност 1: „Работен лист за поставяне на цели на Мария“ изисква от СХИУ да попълнят работния лист за поставяне на цел вместо главната героиня. Тази задача предоставя на обучителя възможност за подробен преглед на разбирането и знанията на СХИУ по отношение на процеса на създаване и постигане на житейската цел. Важно е всички неясни части от процеса да бъдат обсъдени и обяснени още веднъж в детайли от обучителя.
  • Дейност 2 „Ако бях Мария …“ предизвиква СХИУ да се поставят на мястото на главната героиня. Обучителят насърчава СХИУ да се поставят на мястото на главната героиня и да отговорят, какво биха направили по различен начин - биха ли избрали различен път, биха ли консултирали решението си с някой друг, биха ли решили да си поставят различна цел и др. Дейността съдържа спомагателна таблица, която да помогне на СХИУ при структуриране на неговите / нейните мисли.

Материали

Feedback