Het plan is klaar!

Oefening 13.
3
Zelfbeschikking Sociale inclusie
Afbeeldingen/pictogrammen/info graphics Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Meer dan 30 minuten
Individueel

Richtlijnen voor professionelen

Oefening drie bestaat uit twee aparte oefeningen en de voortzetting van het verhaal uit de eerste oefening. In deze fase van het verhaal begin het hoofdpersonage acties te onderneming om haar nieuwe levensdoel te bereiken en wordt de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking gevraagd na te denken over haar vooruitgang.

  • Activiteit 1 ‘Maria’s werkblad voor het opstellen van levensdoelen’ vraagt de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking een werkblad maakt voor het behalen van doelen, in plaats van het hoofdpersonage. Deze taak zal de professionelen een gedetailleerd overzicht geven over het inzicht en de kennis van de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking over het opstellen van levensdoelen en het bereiken van deze doelen. Het is belangrijk dat alle onduidelijkheden besproken worden en opnieuw uitgelegd worden door de professional.
  • Activiteit 2 ‘If I was Maria…’ daagt de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking uit om zichzelf in de schoenen van het hoofdpersonage te plaatsen. De professional zou de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking moeten aanmoedigen om zich in de schoenen van het hoofdpersonage te plaatsen en te antwoorden wat hij anders zou doen – zou hij een andere weg kiezen, zou hij eerst zijn keuze bespreken met iemand anders, zou hij een ander doel opstellen, enz. De activiteit bevat een ondersteunende tabel om de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking te helpen bij het structureren van zijn gedachten.

Materialen

Feedback