Моите приятелства

Упражнение 12.
2
Междуличностни отношения Самоопределение
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение представя какво означава приятелство и какво прави приятелите ни важни хора в живота ни.

В рамките на Дейност 1 СХИУ се запознават с история за приятелствата на Георги и след това се приканват да отговорят на три въпроса за хората в историята и тяхната връзка. Използвани са снимки на реални хора като помощен материал за историята, тъй като всяка снимка съответства на определено име, споменато в нея. СХИУ са поканени да отговорят на три въпроса с по три възможни отговора, свързани с ролята на хората, споменати в историята в живота на главния герой и връзката им с него.

В дейност 2, озаглавена „Важни хора за мен“, СХИУ са поканени да запишат (или да кажат) имената на важните за тях хора и да обяснят тяхната роля в живота им.

Материали

Feedback