Mijn vriendschappen

Oefening 12.
2
Interpersoonlijke relaties Zelfbeschikking
Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Meer dan 30 minuten
Individueel

Richtlijnen voor professionelen

Deze oefening gaat over wat vriendschap betekent en waarom vrienden belangrijk zijn in je leven.

In Activiteit 1 maakt de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking kennis met een verhaal over vriendschap en wordt hem vervolgens gevraagd drie vragen te beantwoorden over de personen in het verhaal en hun relatie. Foto's van echte mensen worden gebruikt als ondersteunend materiaal bij het verhaal, omdat elke foto overeenkomt met een bepaalde naam die in het verhaal wordt genoemd. Er wordt aan de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking gevraagd om drie vragen te beantwoorden, met elk drie mogelijke antwoorden, gerelateerd aan de rol van de personen die vermeld werden in het verhaal en hun relatie met de hoofdpersoon.

In Activiteit 2 genaamd ‘Belangrijke mensen in mijn leven’ wordt de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking gevraagd om de namen op te schrijven of te zeggen van de belangrijke mensen in zijn leven en uit te leggen wat hun rol is in zijn leven.

Materialen

Feedback