Кой е важен в живота ми?

Упражнение 7.
1
Междуличностни отношения
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това първо упражнение съдържа 2 дейности. Те са свързани с процеса на стареене и събития в живота на човека, които водят до загуба на контакт с членове на семейството или с приятели. Дейностите се фокусират главно върху подпомагането на СХИУ да идентифицират членове на семейството и / или други важни лица, с които може да са загубили контакт по време на живота си и с които желаят да се свържат отново.

Бележка: дейностите са свързани с някои от дейностите в раздел 12.

Дейностите са свързани със сферите на модела за Качество на живот, домейн „Междуличностни отношения“.

Те съответстват на следните резултати от ученето:

1.1. Определяне на важни членове на семейството или приятели.

1.2. Определяне колко редовно да се среща с тези членове на семейството и приятели.

1.3. Избор, колко често той / тя би искал/а да чуе или да се срещне с важните за него членове на семейството и приятели.

Необходима подготовка / оборудване:

  • Казус: история на Димо, част I
  • Приложение 1
  • Презентация на PowerPoint

 

Дейност 1: Историята на Димо - Въпросник 1 (Приложение 1 - 10 минути)

 Покажете презентацията от приложение 1. Започнете тази дейност, като разкажете историята на Димо.

Photo Sam

Описвате дейността на участниците и им казвате, че в края ще има малка викторина, така че те трябва да се концентрират и да слушат внимателно.

След тази дейност, попитайте участниците дали самите те някога са се местили да живеят на друго място или в друг дом. Дали поради този ход те са загубили контакт с някого, когото са харесвали или са обичали. Или може би обратното - отдалечил се е някой важен за тях? Както в историята на Димо, хората също могат да загубят контакт поради спорове. Също така попитайте участниците дали са загубили някого поради конфликт или неразбирателство.

 

 

Дейност 2: С кого загубих контакт? (приложение 2 –30 минути)

За тази дейност нека участниците да изготвят сюжет (линия на живота), вижте приложение 2.

Започвате, като казвате на участниците, че дейността е да ги накарате да мислят за всички хора, които са били важни за тях в живота им. Нека запишат имената на тези лица и/ или поставят снимки на тези хора на линията на живота (виж по-долу). Можете да им помогнете, като размишлявате заедно кой е бил важен, когато са били деца, когато са ходили на училище, когато са започнали да работят, … .

Siluetas personas

Кажете на участниците да нарисуват кръг около хората, които биха искали да виждат по-често, и тези, с които биха искали да се свържат отново. Помолете участниците да решат за всеки човек, колко често биха искали да имат контакт с него. Те трябва да попълнят работния лист - приложение 2.

Материали

Feedback