Wie is er belangrijk in mijn leven?

Oefening 7.
1
Interpersoonlijke relaties
Afbeeldingen/pictogrammen/info graphics Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Meer dan 30 minuten
Individueel In groep

Richtlijnen voor professionelen

Deze eerste oefening bevat 2 activiteiten. De activiteiten gaan over het proces van ouder worden en gebeurtenissen in iemands leven die leiden tot het verlies van familie en vrienden. De activiteiten zijn er vooral op gericht om personen die ouder worden te helpen familieleden en/of andere belangrijke personen te identificeren met wie ze in de loop van hun leven misschien het contact hebben verloren en waarmee ze opnieuw in contact willen komen.

Opmerking: de activiteiten bouwen voort op de activiteiten in unit 13, bv. Oefening 1 - activiteit 2: wie maakt deel uit van mijn familie? Oefening 2 - activiteit 2: wie is belangrijk voor mij?

 De activiteiten zijn gekoppeld aan het QoL-domein 'interpersoonlijke relaties', de QoL-indicatoren 'sociaal netwerk vriendschappen' en de ondersteuningsbehoefte 'goed contact houden met familie en vrienden'.

Ze komen overeen met de volgende leerresultaten:

1.1. Identificeer belangrijke familieleden of vrienden.

1.2. Identificeer hoe regelmatig hij deze familieleden en vrienden ontmoet.

1.3. Kies hoe vaak hij/zij de belangrijke familieleden en vrienden zou willen horen of ontmoeten.

Voorbereiding/benodigdheden:

Casus: verhaal van Sam deel I

Bijlage 1

PowerPoint-presentatie

 

Activiteit 1: Het verhaal van Sam - Quiz 1 (Bijlage 1 - 10 minuten)

Toon de ppt in bijlage 1. Begin deze activiteit met het vertellen van het verhaal van Sam

Photo Sam

Beschrijf de activiteit aan de deelnemers en vertel hen dat er aan het eind een kleine quiz zal zijn, dus dat ze zich moeten concentreren en goed moeten luisteren.

Vraag de deelnemers na deze activiteit of ze zelf in de loop van hun leven naar een andere plaats/huis zijn verhuisd. Of ze door deze verhuizing het contact hebben verloren met iemand van wie ze hielden of hielden. Of misschien andersom. Is iemand die belangrijk voor hen was, verhuisd? Zoals in het verhaal van Sam, kunnen mensen ook contact verliezen door ruzies. Vraag de deelnemers ook of ze misschien iemand hebben verloren door ruzies of misverstanden.

 

Activiteit 2: Met wie heb ik het contact verloren? (bijlage 2 - 30 minuten)

 Laat de deelnemers voor deze activiteit een verhaallijn (levenslijn) opstellen, zie bijlage 2.

Begin met de deelnemers te vertellen dat de activiteit bedoeld is om hen te laten nadenken over alle personen die in de loop van hun leven belangrijk voor hen zijn geweest. Laat hen de namen van deze personen opschrijven of foto's van deze personen op de levenslijn bevestigen (zie hieronder). Help hen door te bedenken wie belangrijk was als kind, toen ze naar school gingen, toen ze gingen werken, ... .

 

Siluetas personas

Vertel de deelnemers dat ze een cirkel moeten trekken rond de personen die ze vaker zouden willen zien en de personen met wie ze opnieuw contact zouden willen leggen. Vraag de deelnemers voor elke persoon te bepalen hoe vaak zij met die persoon contact zouden willen hebben. Zij dienen het werkblad - bijlage 2 - in te vullen.

Materialen

Feedback