Какви нови потребности имат възрастните хора?

Упражнение 3.
1
Материално благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение започва с историята на Филип.

След като прочете историята, всеки член на групата трябва да изрази какво мисли за това, от което ще се нуждае, когато остарее. Важно е да се вземат предвид аспекти като: помощ за ежедневни дейности, здравословни проблеми (придвижване, сензорност, памет, повече лекарства, специални диети ...), повече пари за хигиенни продукти, заплащане на някого да помага, други развлекателни дейности и др.

Новите потребности, изразени от СХИУ, могат да бъдат записани на дъска, за да се обсъди всяка от тях по-задълбочено.

След като имаме списък с нови потребности, всеки член на групата трябва да запише на лист това, което според него може да бъде негова собствена потребност, според личните му обстоятелства.

Материали

Feedback