Selitev na drugo mesto.

Vaja 1.
1
Samoodločba Socialna vključenost Materialna blaginja
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Od 15 do 30 minut
V skupini

Navodila za mentorja

Ta vaja se začne z zgodbo o Mariji -63 let-. Tvorita ga dve dejavnosti.

Dejavnost 1. Kakšen je koncept selitve na drug kraj.

AAWID mora razpravljati -ali odgovoriti posamično- o 5 vprašanjih, ki temeljijo na Marijini zgodbi, da bi lahko mentor ocenil stopnjo, v kateri AAWID razume koncept "selitve na drugo mesto".

Dejavnost 2. Učenje različnih možnosti.

Uvesti odprto razpravo med skupino, da bi skupina delila svoje mnenje o različnih obstoječih stanovanjskih  možnostih za osebo z AAWID.

Mentor spodbuja skupino in podpira, če se ne omenjajo vse morebitne možnosti.

Zelo priporočljivo je, da imate podlago ali površino pripravljeno za podporo slik ali piktogramov, ki predstavljajo vsako od možnosti. Nahajali se bodo tako, da bomo lahko tvorili toliko stolpcev kot je možnosti za bivanje.

Druga možnost je uporaba digitalne table za izpostavljanje skozi slike in besedilo vsako od različnih možnosti.

Materiali

Povratne informacije