Načrt za mojo sanjsko upokojitev

Vaja 8.
3
Samoodločba Socialna vključenost Osebni razvoj
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano
Več kot 30 minut
Individualno

Navodila za mentorja

Seja 3 vključuje 4 vaje. Ta seja zajema do sedaj pridobljeno učenje. Cilj teh vaj je podpreti AAWID pri razvoju lastnega načrta za sanjsko upokojitev.

Vaje so povezane s 3 QoL domeno "osebni razvoj", "socialno vključenost" in "samoodločbo". Da bi lahko sodelovali v skupinah skupnosti in/ali prostovoljnem delu, se mora AAWID odločiti.

Ujemajo se z naslednjimi učnimi rezultati

Upokojitev:

1.5.Razmislite o osebnem pokojninskem načrtu

1.6.Določite hitrost upokojitvenega načrta

 

Delo in prosti čas

2.5.Opredelitev in razmislek o upokojitvenih (prostovoljnih) delovnih dejavnostih ali dejavnosti za prosti čas

2.6.Določiti hitrost s katero se želijo vključiti v te dejavnosti

 

Moj načrt sanjske upokojitve

3.1. Oblikovanje osebnega pokojninskega načrta

3.2. Iskanje ustrezne skupnosti ali prostovoljske skupine

3.3 Obisk skupnosti ali prostovoljske skupine

 

Potrebna priprava/oprema:

  • Natisnite vse delovne liste za vsakega od udeležencev
  • Delovni listi so osnova upokojitvenega načrta

OPOMBA:

Uporabite vse informacije, zbrane med 3 i.e. najljubše dejavnosti za prosti čas/dejavnosti za rekreacijo ali hobi in pri tem dajte prednost prostovoljnemu delu ter z udeleženci in drugimi pomembnimi osebami pripravite »možgansko nevihto« (izmenjajte ideje), da bo AAWID stvar bolj konkretna.

Pomagajte iskati skupine lokalnih skupnosti (starejše skupine, golf klubi, plavalni klub, pevski zbor, ...) ali prostovoljno delo, ki se ujema z željami udeleženca.

Dogovorite se za srečanje z eno od teh skupin ali prostovoljnih služb in pomagajte udeležencu pri obisku.

Opis vaja

Dejavnost 1: Kaj pa, ko se upokojim? (30 minut)

 Prosimo, začnite to dejavnost s ponovitvijo enote 8 vaja 1. Lahko se sklicujte na zgodbo o Isabel ali dejavnosti vaje 8. 1.

Nato udeležence prosite, naj si zamislijo lastno upokojitev. Vsakemu udeležencu dajte list aktivnosti, ki je na voljo pri vaji in jih prosite, da delajo sami. Dajte jim 5 minut, da ločeno odgovorijo na vprašanja.  Če je dejavnost pretežka, navedite primer ali pa jim dovolite, da dejavnost naredijo v parih.

Po zaključku delovnega lista jih prosite, naj vrnejo svoje odgovore in povzamejo svoje odgovore na tabli ali flipchartu. Jasno je, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Ustvarite razpravo o njihovih strahovih.

 

Dejavnost 2: Ali se ustavim, zmanjšam ali še naprej delam? (priloga 1  – 30 minut)

Za vse udeležence lahko natisnete dejavnost 2. Natisnite tri karte na strani 1. Po potrebi jih povečajte.

Vprašajte udeleženca "Katera karta se najbolje ujema z vašim trenutnim načrtom upokojitvenih sanj?"

Vsakemu udeležencu dajte ustrezen delovni list (priloga 1) in jih prosite, naj delajo sami. Po potrebi jim dajte 20 minut ali več. Vzemi si oddih, če bo potrebno. Če je dejavnost pretežka, skupaj preglejte vprašanja. Pomagajte jim izbrati tista vprašanja, na katera morajo odgovoriti.

 

Dejavnost 3: katere dejavnosti za prosti čas bi najraje počel? (priloga 2  – 30 minut)

Cilj te dejavnosti je pomagati udeležencem, da razmišljajo o dejavnostih, o katerih sanjajo, ko se upokojijo. (Priloga 2 )

Štiri strategije, ki lahko pripomorejo AAWID pri ustvarjanju kolaža.

  1. Pokažite jim kolaž Marijinih sanj. (Priloga 3)
  2. Dajte jim seznam prostih/rekreativnih/hobijev. (enota 8: vaja 2)
  3. Povabite socialno omrežje (družina, prijatelji, zaupniki, ...) da pomaga pri izdelavi kolaža.
  4. Govoriti o stvareh iz preteklosti, o tem, ko so bili mlajši, še vedno otroci, kaj so počeli, pa tudi o tem, kar so želeli, da bi se naučili.

 

Udeležencem dajte priložnost, da si sami pripravijo svoj osebni kolaž. Na primer, če oseba rada po spletu išče slike, uporabi prenosni računalnik ali druge elektronske naprave. Ali pa to naredite na bolj tradicionalen način, in jim dovolite, da samo režejo slike iz revij ali pa jih prosite, naj se fotografirajo s pametnim telefonom.

Druga možnost je, da damo domačo nalogo. Prosite udeležence, da o svojih sanjskih aktivnostih govorijo s svojo družino, prijatelji, sostanovalci ali podpornim delavci.

 

Dejavnost 4: Kakšno vrsto prostovoljnega dela bi želel preizkusiti? (priloga 4 – 30 minut)

Začnite s kratkim povzetkom dejavnosti 6 (Vaja 2). Tako kot v dejavnosti 6, po potrebi uporabite piktograme ali slike prostovoljnega dela lokalne skupnosti.

Cilj te dejavnosti je pomagati pri prepoznavanju njihovih preferenc pri prostovoljnem delu.

Najprej vprašajte udeležence, da izberejo pogoje, ki se jim zdijo pomembni pri prostovoljnem delu. Na primer, delo z rokami namesto umsko delo, delati nekaj v notranjosti, ... .

Drugič, prosite jih, naj izberejo vrsto ali sektor prostovoljnega dela, ki bi ga morda radi poskusili. Od njih bomo zahtevali, da izberejo sektor.

Pomagajte AAWID konkretizirati delo, ki temelji na lokalnih prostovoljnih razpoložljivih delovnih mestih. Na primer, če je izbira, da storite nekaj v okviru oskrbe starejših, bi lahko dali primere, kot so: sprehodi s starejšo osebo, ki je osamljena. Pomoč v kavarni doma za starostnike. Na kavi s starejšo osebo itd.

Materiali

Povratne informacije