Kakšne so prednosti vsake od različnih stanovanjskih možnosti?

Vaja 1.
3
Samoodločba
Slike/piktogrami/grafike z informacijami Nepovezano Predstavitve (powerpoints, PDF, dokumenti, ...)
Več kot 30 minut
V skupini

Navodila za mentorja

Mentor izpostavlja različne stanovanjske možnosti, ki jih skupina poskuša primerno razporediti in jih spodbuja, da razpravljajo o možnostih s  5 vidikov modela Kakovosti  življenja.

Na primer, v kateri izbiri bivališča boste imeli več zasebnosti?

Če želite povezati stanovanjske možnosti in njihove prednosti, je pomembno, da uporabite vizualno podporo, tako da na plošči in / ali na tabli mentor uredi slike ali piktograme, tako da so povezani (oblikovanje datotek, kot v vaji).

Mentor bo deloval kot posrednik, ki bo podpiral potrebe skupine.

Materiali

Povratne informacije