Мijn familie en verwanten

Oefening 12.
1
Interpersoonlijke relaties Zelfbeschikking
Afbeeldingen/pictogrammen/info graphics Offline Presentaties (powerpoints, PDF, docs, ...)
Meer dan 30 minuten
Individueel

Richtlijnen voor professionelen

Deze oefening bestaat uit twee aparte activiteiten:

 • Activiteit 1 genaamd “Wie maakt deel uit van Georges familie“ is gebaseerd op het verhaal van een ouder wordende man met een verstandelijke beperking die opnieuw verhuist naar zijn geboortedorp en probeert om opnieuw contact te zoeken met zijn familieleden en zich aan te passen aan de nieuwe situatie van zijn familie. Deze activiteit is gerelateerd aan de relaties binnen een familie en heeft als doel voor de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking om de verschillende rollen van de familieleden en de relaties daarbinnen te onderscheiden. De afbeeldingen van echte personen worden gebruikt als ondersteunend materiaal bij het verhaal, omdat elke foto overeenkomt met een bepaalde naam die in het verhaal genoemd wordt.

   Stappen:

  1. De professional en de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking moeten het verhaal lezen en proberen de mensen uit het verhaal met concrete afbeeldingen te verbinden.
  2. De taak van de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking is om de foto's samen te brengen in een fotocollage, waarin wordt uitgelegd wie wie is in het verhaal en wat hun relatie tot de hoofdpersoon is.
  Opmerking: De professional moet deze oefening aanpassen aan de sociale context en de levenssituatie van de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als de ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking geen ouderlijke zorg heeft en zijn leven tot nu toe in verschillende instellingen heeft doorgebracht en niet in zijn thuisomgeving, dan kan de opvoeder dezelfde personen gebruiken maar hen verschillende rollen toekennen (zoals kamergenoot, verpleegster, vriend, therapeut, etc.)
  1. Hierboven zijn de foto's geplaatst van alle personen die in het verhaal worden genoemd.
 • Activiteit 2 heeft de naam “Wie maakt deel uit van mijn familie?”. De ouder wordende persoon met een verstandelijke beperking wordt uitgenodigd om zijn familieleden voor te stellen en zijn relatie met elk van hen uit te leggen. Hij moet hun namen opschrijven en een beetje over elk van hen vertellen – wat zijn relatie is met elk van hen, hoe ze elkaar steunen.

Materialen

Feedback