Избор на палиативни грижи

Раздел 14

Съдържание

Един от най-закостенелите стереотипи относно старите хора, особено тези с интелектуални затруднения, е, че с напредване на възрастта те изпадат в състояние на пълна зависимост от грижите на семейството и близките си. Това, което наблюдаваме във възрастовата група 60+, напълно се противопоставя на този стереотип. Съвременните възрастни хора са наистина активни - те продължават да работят дори след достигане на пенсионна възраст, участват в различни клубове по интереси и аматьорски формации, участват в доброволчески дейности и в много случаи подкрепят семействата на децата си, например като предоставят грижи за техните внуци.

Фактът обаче, че стареенето е наистина предизвикателен период за всеки човек, е безспорен - от една страна, той ни изправя пред дегенеративни промени в нашите тяло и умственост, от друга страна, това е граничен период, който изисква да преосмислим цели и планове и дори да започнете да изграждате съвсем нови. И понякога промените и решенията, които трябва да вземем в светлината на всичко това, могат да бъдат наистина плашещи или демотивиращи. Те могат да накарат възрастния човек да изпадне в положение на пълна самоизолация или да започне да води изключително пасивен начин на живот. Това е особено вярно за СХИУ, които се нуждаят от допълнителна и систематична подкрепа, за да запазят своята независимост в периода на остаряване. Ето защо, според нашето разбиране, целевата подкрепа на СХИУ за постигане на високо ниво на независимост е един от ключовите фактори за подобряване на качеството им на живот. Трябва да им се предоставят възможности и правото да вземат информирани решения за своя живот и начин на живот, както и да получават уважение на своите решения, лични предпочитания и мнения.

В този раздел ще говорим за така трудните и плашещи за всеки човек избори, а именно тези, които човек прави в края на живота си. За всеки човек би било трудно и болезнено да говори за последния етап от живота си, но това не бива да му пречи на правото му не само да живее, но и да завърши живота си достойно и по начин, който отразява неговите индивидуални възгледи и предпочитания. За съжаление, гласовете ни не винаги се чуват, особено в момента, в който стигаме към края на живота си, особено ако остаряваме СХИУ като хора с интелектуални затруднения. Не е тайна, че много често роднините на СХИУ ограничават независимото им вземане на решения, като приемат, че техните роднини на СХИУ вече не са в състояние да вземат решение за себе си, особено когато това се отнася за последния етап от живот, когато независимостта им е значително намалена от хронични  заболявания или такива в напреднал стадий, които изискват постоянна грижа.

Имайки това предвид, ние разработихме набор от упражнения, чрез които се стремим да повишим осведомеността относно последния стадий на живот и палиативните грижи, както и за тяхното въздействие при подобряване качеството на живот на СХИУ. Вярваме, че трябва да се предоставя достатъчно информация на СХИУ, за да могат те да вземат осъзнати решения по тази много важна тема - грижи в края живот.

Изпълнявайки този набор от упражнения, СЧИУ ще стане по-уверен в избора на най-подходящия вариант за палиативни грижи за него, като вземе предвид собствената си индивидуалност, лични предпочитания, ресурси (човешки, финансови и социални) и вярвания. Така той ще бъде овластен да изпълнява индивидуалните си избори и предпочитания, вместо да се подчинява на решенията на своите роднини.

Забележка:

 • В зависимост от човека и нивото му на разбиране може да се наложи да промените упражнението и задачите;
 • Всяка инструкция, предоставена в това упражнение, трябва да се разглежда само като предложение - преподавателят трябва да реши как точно да обясни упражнението и целите му на СХИУ, така че то да стане възможно най-разбираемо за човека.
 • В зависимост от настоящите знания и състоянието на човека, той може да се нуждае от повече време, за да разбере концепцията и да изпълни задачите. В такъв случай можете да разделите упражнението на повече дейности/сесии, проведени по различно време или дни.

• Предоставените връзки към видеоклиповете могат да се използват за директно гледане заедно със СХИУ или да се заменят с други видеоклипове на същата тема, които възпитателят счита за по-подходящи.

Резултати от обучението

Знание Умения
 1. Познаване на концепцията за палиативни грижи;
 2. Познаване на ядрото на услугите за палиативни грижи;
 3. Знание за професионалистите и институциите, занимаващи се с предоставяне на грижи в края на живота;
 4. Познаване на видовете грижи в края на живота и правото на свободен избор на всеки човек по този въпрос;
 5. Знание на хората, които могат да окажат подкрепа при избора на палиативни грижи.
 1. Да се възприеме с концепцията за края на живота и палиативните грижи;
 2. Да може да разсъждава върху темата за грижата в края на живота;
 3. Да разгранича специалистите, които работят в областта на палиативните грижи;
 4. Да разгранича различните видове палиативни грижи в края на живота;
 5. Да може да описва процеса на избор на услуги за палиативни грижи;
 6. Да демонстрира способност да взима решения относно правото си на избор на услуги в края на живота и палиативни грижи;
 7. За да може да посочи кои хора от собствената си мрежа за подпомагане би включил, ако трябва да избере грижи в края на живота.

Други единици

Раздел 11
НЕЗАВИСИМОСТ

Запознаване с нашите права.

Раздел 12
НЕЗАВИСИМОСТ

Кои са важните за мен хора?

Раздел 13
НЕЗАВИСИМОСТ

Избор на подходящи житейски цели и дейности, важни за мен.